Idén már csak 2 hétig lehet pályázni a baromfi állatjóléti támogatásra

Jó hír az állattartóknak, hogy 2022. november 1-től elérhető a baromfi ágazat megsegítésére irányuló felhívás. A Baromfi állatjóléti támogatás célja, hogy az állattartás fejlesztésén keresztül az állatok javát szolgáló szigorú higiéniai és takarmányozási előírásokat teljesítsék a gazdálkodók. Ez a támogatás vissza nem térítendő Európai Uniós forrás, amely az egyre növekvő kiadásokat hivatott kompenzálni. Az intézkedés egy ösztönzés az ágazat hatékonyságának további növelésére.

A Gordius írta meg a részleteket, ezt az anyagot szemléztük. A VP3-14.1.4-22 Baromfi állatjóléti támogatás-felhívás tervezet részleteit ide kattintva lehet megtalálni.

A Baromfi állatjóléti támogatás célja, hogy az állattartás fejlesztésén keresztül az állatok javát szolgáló szigorú higiéniai és takarmányozási előírásokat teljesítsék a gazdálkodók
A Baromfi állatjóléti támogatás célja, hogy az állattartás fejlesztésén keresztül az állatok javát szolgáló szigorú higiéniai és takarmányozási előírásokat teljesítsék a gazdálkodók

Kik pályázhatnak?

A Baromfi állatjóléti támogatásra támogatási kérelmet nyújthat be az a mezőgazdasági termelő, aki

 • rendelkezik a Támogatási tv. 9. §(2) bekezdés b) pontja szerinti ügyfél-azonosítóval,
 • átlátható szervezetet működtet és erről átláthatósági nyilatkozatot tesz,
 • a nyilvántartási rendszerekben az állatok tartójaként szerepel, valamint a támogatási évben valamennyi állategészségügyi nyilvántartási és nyomonkövetési kötelezettségének eleget tesz, és betartja az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat.

Támogatás és költségek

A pályázat keretösszege 15 milliárd forint. A támogatás vissza nem térítendő támogatás, melyre körülbelül 2500 pályázatot várnak. Az igényelhető támogatás a kötelezettségvállalás és a baromfifajták függvénye, amelyet a felhívás 12. melléklete tartalmazza. A támogatás mértéke függ a tartott állat fajtájától valamint attól, hogy milyen tevékenységet pályáznak meg.

A támogatás így tulajdonképpen a vállalt kötelezettségek következtében felmerülő többletköltségek és elmaradt bevétel ellentételezése – írták. A Támogatás Állategység (ÁE = livestock unit LU) alapon kerül kifizetésre.

Milyen tevékenységekre adható be a kérelem?

A támogatást igénylő vállalja a tyúk, gyöngytyúk, pulyka, liba, kacsa (továbbiakban: baromfi) állományok tartását. Ezen egyedek után állategységenként a kötelezettségvállalási időszak végéig meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe, amennyiben az állattartó ezen Felhívásban meghatározott kötelezettségeket vállalja és azoknak eleget tesz. A támogatott tevékenységek 5 kategóriára bonthatók, melyek közül az A és a B céltertület egyszerre nem választható. Ezek a következők:

 • A) célterület: Állatsűrűségre vonatkozó kötelezettség
  kötelezettség betartása érdekében a kedvezményezett köteles a támogatásba bevont állományok esetében – az alkalmazott technológiai sajátosságok figyelembevételével – a jogszabályban előírtnál 10%-kal nagyobb férőhelyet biztosítani.
 • B) célterület: Mechanikai sérülés megelőzése
  A kedvezményezett köteles a jogszabályi előírásokon túlmutató fajspecifikus követelmények biztosításával (pl.: több etető és itatóhely biztosítása, hosszabb ülőrúd, hőmérséklet, páratartalom, fény-előírások stb.) megelőzni a mechanikai sérülések kialakulását.
 • C) célterület: Takarmányozáshoz ivóvíz-minőségű víz biztosítása
  A kedvezményezett köteles a jogszabályban foglalt előírásokon túlmutató vállalásokat teljesíteni.
 • D) célterület: Baromfiállományok alacsony toxintartalmú összetett takarmányokkal történő takarmányozása- tenyészállatok esetén

A támogatási kérelmeket 2022.november 1. – 2022. november 30. között, valamint 2023.október 01. – 2023. október 31. lehet benyújtani.

Share Button

Kapcsolódó cikkek

Agrár pályázatokról egyszerűen 1. rész Jelen cikk-sorozat célja, hogy a gazdálkodók számára utat mutasson az Európai Uniós és hazai támogatások igénybevételéhez. Magyarország területének k...
Továbbra is lehet vis maior bejelentést tenni! Az egységes kérelem beadási határideje után is lehetőség van vis maior bejelentésre. Ha esemény (például árvíz, belvíz) történt, és emiatt az ügyfé...
Június 30-ig!!!! Állatjóléti támogatás igénylése... A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelmének benyújtására június 30-ig van lehetősége a határozattal rendelkez...
Július 1-ig!!! Állattartó telepek korszerűsítéséhe... Kevesebb, mint két hét áll rendelkezésre, hogy a fizetési kérelmet benyújtsák azok, akik állattartó telepüket szeretnék korszerűsíteni vagy valamely t...
Nemzeti Vidékstratégia és a 2013. 2. félévében meg... Pályázati cikksorozatunk 4. részében partnerünk a Palyaz.hu vezetője ismerteti  Nemzeti Vidékstratégia legfontosabb célkitűzéseit és a 2013. 2. félévé...
Kötelező képzések elvégzésén múlhat a támogatás... Vannak olyan mezőgazdasági támogatások, melyek kifizetése kötelező képzéshez kötött. Ezek június közepén kezdődtek és zömében augusztus 15-ig lezajlan...