Hogyan kell adózni a termőföld bérbeadásából származó bevétel után?

Mikor adómentes, és mikor adóköteles a termőföld bérbeadása? Mi történik, ha azonnali hatállyal felmondják a haszonbérleti szerződést? Mikor és kinek kell elkészíteni az adóbevallást? Az adómentességről, az adókötelezettségről, az időtartamról, a szabályokról és további fontos adózási részletekről írtunk rövid összefoglalót. Érdemes elolvasni, hogyan kell adózni a termőföld bérbeadásából származó bevétel után.

Az Adózóna ismertette a bevezetőben leírt két téma legfontosabb előírásait. A bérleti díj utáni adókötelezettség az alábbiak szerint alakul. Az szja-törvény 17. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a magánszemély termőföld-bérbeadásból származó bevételének – ha az nem adómentes – egésze külön adózó jövedelemnek minősül. Ennek bevallására és a jövedelmet terhelő adó megfizetésére vonatkozó szabályokat az szja-törvény 73. §-a határozza meg.

Érdemes átolvasni, hogyan kell adózni a termőföld bérbeadásából származó bevétel után - Fotó: Adam's Photovision, Dunapataj
Érdemes átolvasni, hogyan kell adózni a termőföld bérbeadásából származó bevétel után – Fotó: Adam’s Photovision, Dunapataj

Amennyiben a magánszemély termőföldet ad bérbe és a bérbeadás nem minősül adómentesnek (mert például a bérleti szerződés időtartama nem éri el az 5 évet), akkor 15 százalék személyi jövedelemadó megfizetésére köteles a termőföld bérbeadásából származó bevétele után. Adókötelezettség esetén a bevétel egészét jövedelemnek kell tekinteni, vagyis e bevétellel szemben költséget elszámolni nem lehet. A jövedelem utáni adót az arra illetékes önkormányzati adóhatósághoz kell bevallani és befizetni.

Mikor adómentes a termőföld bérleti díja?

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem adómentességére vonatkozó szabályokat az szja-törvény 1. számú mellékletének 9.4. pontja tartalmazza. Eszerint adómentes a termőföld-bérbeadásából származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a bérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri. Az adómentesség megállapításakor az írásban megkötött bérleti szerződés időtartama az irányadó.

Abban az esetben, ha a mentesség alapjául szolgáló szerződés az adómentesség feltételéül szabott időtartamon belül bármely okból megszűnik – kivéve, ha az a szerződő feleken kívül álló ok miatt következik be, illetve ha a haszonbérleti szerződés azonnali hatályú felmondására kerül sor –, akkor a magánszemély köteles a korábban meg nem fizetett adót késedelmi pótlékkal növelt összegben a szerződés megszűnése éve kötelezettségeként megállapítani, bevallani és megfizetni [szja-törvény 1. sz. melléklet  9.4. pont 9.4.2. alpontja].

Share Button

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hogy elsőként értesüljön fontos agrárhírekről, támogatásokról, rendeletekről!

Kapcsolódó cikkek

Eladó termőföldek listája Nagyon sok hír szólt az utóbbi időben a termőföldről, leginkább a földtörvény kapcsán. Mégis kevesen tudnak róla, hogy létezik egy, az eladó területek...
Hírekben gazdag volt és mozgalmas lesz a hét A tartalomból: Programajánló Milliárdos károk, milliárdok a mezőgazdaságban Friss, heti piaci körkép Elkezdődött a Hajdúhét Hajdúbö...
A túlzott földhasználat hatásai Az intenzíven vagy közepesen erősen művelt földeken a kevésbé igénybe vett földekhez képest megtizedelődött a talajlakók száma (hasznos baktériumok, g...
Sürgős segítségre van szüksége a mezőgazdaságnak?... Az AGRO.bio Hungary Kft sajtótájékoztatóján jártunk, ahol a cég vezetői és a Vidékfejlesztési Minisztérium vezető tanácsosa ismertette meg velünk a je...
Csökkent a termőföld forgalma Tolnában Jelentősen csökkent a termőföld adásvételek száma a földforgalmi törvény 2014. május 1-i hatályba lépése óta Tolna megyében a Nemzeti Agrárgazdasági K...
Aranykorona, mint földmérték mutató Az aranykorona ma is használatos, mint mértékegység, mutató, de vajon minden földtulajdonos tisztában van a pontos jelentésével? Mit fejez ki? Mióta h...