Hibás értelmezés a NAV-tól az őstermelői adókedvezménnyel kapcsolatban, de van megoldás

Célszerű beszerezni még 2021-ben azoknak a kérelemre nyilvántartásba vett ügyfeleknek az ügyfél-azonosítójukat, akik az őstermelésből származó jövedelmüket nem átalányadózóként állapítják meg. Az elmúlt időszakban több kérdés érkezett az Adózónához, amelyben azt jelezték az adózók, hogy az adóhatóság korábbi évekre vonatkozóan azt állapította meg, hogy egyes őstermelők jogosulatlanul vették igénybe az őstermelői adókedvezményt.

Az szja-törvény 39. paragrafusa szerint az összevont adóalap adóját csökkenti a tételes költségelszámolást vagy a 10 százalék költséghányadot alkalmazó mezőgazdasági őstermelő e tevékenységből származó éves jövedelme adójának, valamint, ha tételes költségelszámolást alkalmaz, a könyvelői díjkedvezménynek az együttes összege, de legfeljebb 100 ezer forint (őstermelői adókedvezmény). Az adókedvezmény igénybevételének feltétele a 2021. évtől, hogy a magánszemély adóbevallásában feltüntesse a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban ügyfél-nyilvántartási rendszer) kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél ügyfél-azonosítóját.

Az adószakértő azt állítja, hogy az őstermelői adókedvezmény vonatkozó törvényének értelmezése hibás lehet a NAV részéről - Fotó: Magro.hu, CSZS, Dunatetétlen
Az adószakértő azt állítja, hogy az őstermelői adókedvezmény vonatkozó törvényének értelmezése hibás lehet a NAV részéről – Fotó: Magro.hu, CSZS, Dunatetétlen

Az őstermelői adókedvezmény részletezése

Az említett törvény 9. paragrafusának (2) bekezdése szerint az ügyfél-nyilvántartási rendszer a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv és az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó eljárásokban részt vevő ügyfelek azonosítását és törzsadatainak nyilvántartását szolgáló rendszer, amely tekintetében a törvény, valamint a törvény végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában

  • a) ügyfél törzsadat: a 28. § (2) bekezdése szerinti adatok;
  • b) ügyfél-azonosító: az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer keretében megállapított, az ügyfél egyedi azonosítását szolgáló szám;
  • c) kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél: az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben beazonosított és ügyfél-azonosítóval rendelkező ügyfél, aki vagy amely a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szervnél kérte a nyilvántartásba vételét;
  • d) hivatalból nyilvántartásba vett ügyfél: az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben beazonosított és ügyfél-azonosítóval rendelkező ügyfél, akit vagy amelyet az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, valamint nem kérelemre induló eljárás kapcsán a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vett nyilvántartásba; illetve akinek vagy amelynek nyilvántartásba vétele a nem kérelemre induló eljárás során a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv jogszabályban meghatározott feladatai végrehajtásához szükséges;

Az utóbbi időben az Adózónára e kérdéskörrel kapcsolatosan a következő kérdések érkeztek:

1. kérdés:

“A NAV a 2016-2018 időszakra kér önellenőrzést ügyfelemnél, és arra hivatkozik, hogy a regisztrációs számot nem igényelték, hanem hivatalból állapította meg az adóhatóság, ezért jogosulatlanul vette igénybe az őstermelő az őstermelői adókedvezményt. Megnéztem a 2019-2020-as szja-törvényt, és abban még nem szerepel a 39. paragrafusban a “kérelemre” szó a regisztrációs számmal kapcsolatban. Ezt a 2021-től érvényes szja-törvény 39. paragrafusában láttam leírva először, és kiemelve, hogy ez a szövegrész módosítást tartalmaz. Lehet visszamenőleges hatállyal? Ha nem jól tudom, akkor hol találok rá állásfoglalást, vagy mi alapján mondják, hogy jogosulatlan?”

2. kérdés:

A NAV egy 2017. adóévre vonatkozó szja-bevallást vizsgál. Azt az álláspontot fogalmazta meg, hogy az adózó jogtalanul vette igénybe a 100 ezer forintos adókedvezményt (39. §), mert nem “kérelemre megállapított”, hanem csupán nyilvántartásba vett típusú regisztrációs számmal rendelkezik. Átnézve az akkor érvényes szja-törvényt, a bevallás kitöltési útmutatóját, mindenütt az látszik, hogy a kedvezmény igénybevételének feltétele: “magánszemély érvényesíthet kedvezményt, aki a bevallásban feltünteti a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott regisztrációs számát (továbbiakban: regisztrált magánszemély). Sehol sincs utalás arra, hogy csak a “kérelemre nyilvántartásba vett” típusú regisztrációs szám a jó. Ez a kitétel először a 2021-ben kiadott anyagokban szerepel.

Kérdésem tehát: jogos lehet-e az adóellenőrnek az az állítása, amely alapján egy 2017. évről szóló, 2018-ban beadott bevallásban vitatja a nyilvántartásba vett típusú regisztrációs szám használatát?”

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 31. paragrafusának (1) bekezdése szerint: “jogszabály a hatálybalépését megelőző időszakra vonatkozóan nem növelheti a fizetési kötelezettséget, nem bővítheti a fizetésre kötelezettek körét, illetve nem szüntethet meg vagy korlátozhat kedvezményt, mentességet”.

A “kérelemre” szó csak a 2021. január 1-től hatályos szövegben szerepel. A módosításhoz nem volt átmeneti szabály, így csak 2021-től alkalmazandó. 2021 előtt annyi volt előírva, hogy az őstermelőnek a kedvezmény érvényesítéséhez a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott regisztrációs számmal kell rendelkeznie.

Lepsényi Mária adószakértő álláspontja szerint mindez azt jelenti, hogy 

csak a 2021. évi szja bevallás kitöltésekor kell megfelelni annak a feltételnek, hogy kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél ügyfél-azonosítójával rendelkezik a magánszemély a bevallás kitöltésekor;– a NAV részéről nem jogszerű a korábbi években érvényesített adókedvezmény megvonása.

Share Button

Kapcsolódó cikkek

Vegyél! Egyél! Tegyél! pályázat döntője hamarosan... A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a legnagyobb fővárosi termelői piac, a Termelői.hu egy játékos vetélkedőre hívja a budapesti és a pest ...
Hogyan adóznak az őstermelők? Nyakunkon az adóbevallás beküldésének határideje, így mai cikkünkben összeszedtük, hogy az őstermelőkre milyen szabályok vonatkoznak az adózás terén! ...
Országos ellenőrzés – célpontban az őstermel... A megyei kormányhivatalok földművelésügyi szakemberei országos ellenőrzést tartottak az őstermelők körében. A vizsgálatok során kiemelt figyelmet ford...
Kevesebb adó sújtja a vadon gyűjtött termékeket... Januártól egyszerűsödött a vadon gyűjtött növények értékesítése. Azok a gyűjtők, akik magánszemélyként felvásárlónak értékesítenek, kevesebb adminiszt...
Kedves Őstermelő: ismeri Ön a hatályos törvényeket... A kérdés joggal merülhet fel, ugyanis ismét több olyan módosítás érkezett, amelyek érintik az őstermelőket is. Adózás, könyvelés, földtörvény, haszonb...
Felfelé ívelhet az őstermelők pályája Nagy lehetőségek előtt állnak a gazdák, köztük az őstermelők is az aktuális Vidékfejlesztési Programnak köszönhetően. A támogatási rendszer megváltozo...