Gazdák kérdezték: 16 oldalon válaszok a KAP gyakorlati feltételeiről

Hasznos tudnivalókat állított össze a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A dokumentumban 73, a Közös Agrárpolitika támogatási feltételeinek gyakorlati megvalósításáról tesznek fel kérdéseket és adnak azokra válaszokat. Az Agro-ökológiai program, a kondicionalitás, a belvizes területek, a derogáció, a növényvédőszer használat, a vállalási kötelezettség és a vetésszerkezet is témája ezeknek. A pályázni kívánó gazdák számára hasznos szakmai gyűjtemény készült el.

Kiadvány készült az agrárszakma számára a Közös Agrárpolitika támogatási feltételeinek gyakorlati megvalósításáról. A dokumentumban sorban tesznek fel 73 kérdést és adnak azokra válaszokat. A NAK gyűjteménye ide kattintva érhető el.

Hasznos tudnivalókat állított össze a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a dokumentumban 73, a Közös Agrárpolitika támogatási feltételeinek gyakorlati megvalósításáról tesznek fel kérdéseket és adnak azokra válaszokat - Fotó: Magro.hu, CSZS, Kecskemét
Hasznos tudnivalókat állított össze a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a dokumentumban 73, a Közös Agrárpolitika támogatási feltételeinek gyakorlati megvalósításáról tesznek fel kérdéseket és adnak azokra válaszokat – Fotó: Magro.hu, CSZS, Kecskemét

1. Kérdés – Támogatható lesz-e olyan belvízzel borított terület, amely mocsár művelési ágban van a földhivatalnál, illetve a bokros részek? 

A HMKÁ 8.-ban figyelembe vehető kis vizes élőhelyek és a HMKÁ 2. előíráshoz kapcsolódó vizes élőhelyek lehatárolásának módszertana még kidolgozás alatt van, legkésőbb 2025-től kerülnek bevezetésre. A fent említett módszertantól függetlenül a 8. sz. HMKÁ előírás keretében elszámolható a nem termelő beruházások keretében létrehozott vizes élőhely. Ami a bokros részeket illeti, a MePAR-ban lehatárolt fa- és bokorcsoport területe minden esetben támogatható. A táblaszegélyek és fás, cserjés sávok lehatárolása jelenleg zajlik, 2023-tól a MePAR-ban külön fedvényként jelennek majd meg. Azok a bokros részek, melyeket az említett nem termelő elemek tartalmazni fogják, támogathatók lesznek, de csak ha a HMKÁ 8 előírás kapcsán minimum arány elérésére felhasználja a gazdálkodó. 

2. Kérdés – Hány éven keresztül lehet parlagterület? 

Nincs erre vonatkozó korlátozás, azonban amennyiben a felszínborítás ezt indokolja, 5 év után állandó gyeppé válhat. 

3. Kérdés – Lesz minimum terület nagyság az igénybe vehető támogatásokra AÖP és Feltételesség esetén? 

A feltételesség előírásait a vonatkozó jogcímekben benyújtott igénylés esetén a gazdaság teljes területén be kell tartani, táblamérettől (és a táblára eső igényléstől) függetlenül. 

4. Kérdés – A minimális táblaméret változik-e? 

Nem. 

5. Kérdés – Azt olvastam, hogy a derogáció ellenére egymás után nem mehet pl. napraforgó, repce stb. 2022-höz kell viszonyítani? 

Igen, de másodvetéssel a sor megszakítható. 

6. Kérdés – A tarlómaradványok talajba forgatásával nem sértjük a tarló fenntartása előírást? 

A tarlómaradványok beforgatása csak szept. 30. után lehetséges a minimális talajborítás előírás megtartása miatt. 

7. Kérdés – A vízvédelmi sávon most már növényvédőszert sem lehet használni? 

Igen, nem lehet. 

8. Kérdés – Eddig a kukorica, napraforgó mehetett 12 %-os területre. Most senkinél nem lehet? 

Csak a meghatározott kivételekkel pl. direktvetés, szintvonalas művelés, szintvonalakkal párhuzamosan kialakított füves sávval. 

9. Kérdés – Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények (JFGK) megszűnnek? 

A JFGK-k nem szűnnek meg, az állatjelölésről és nyilvántartásról szóló (jelenleg: JFGK 6,7,8) és az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó (jelenleg: JFGK 9) előírások 2023-tól nem szerepelnek a feltételesség (kondicionalitás) követelményei között. Ugyanakkor ezek jogszabályba foglalt gazdálkodási követelmények voltak, az ezeket előíró jogszabályok nem változnak. Tehát az előírások megtartása továbbra is kötelező, csak feltételesség keretében nem kerülnek ellenőrzésre. 

Közös Agrárpolitika: a 2023-as évben derogáció lesz. Egy kivétel azonban van, mely szerint semmiképp nem kerülhetnek ugyanarra a területre két egymást követő évben a következő növények: burgonya, napraforgó, repce, szója, cukorrépa, olajtök és dinnye 2022-es évhez viszonyítottan - Fotó: Magro.hu, CSZS, Lajoskomárom
Közös Agrárpolitika: a 2023-as évben derogáció lesz. Egy kivétel azonban van, mely szerint semmiképp nem kerülhetnek ugyanarra a területre két egymást követő évben a következő növények: burgonya, napraforgó, repce, szója, cukorrépa, olajtök és dinnye 2022-es évhez viszonyítottan – Fotó: Magro.hu, CSZS, Lajoskomárom

10. Kérdés – Akkor 2023-ban még nem kell 33%-ban eltérő növényt vetni a 2022-es évtől? 

A derogáció a vetésváltásra is vonatkozik 2023 vonatkozásában. Kivéve azok a növények, melyek semmiképpen nem kerülhetnek ugyanarra a területre két egymást követő évben: burgonya, napraforgó, repce, szója, cukorrépa, olajtök és dinnye.

A derogáció nem vonatkozik az AÖP-ben és AKG-ban azokra az ügyfelekre, akik olyan vállalást tettek, ami a derogációban érintett követelményekre alapul.

11. Kérdés – Nem termő területet mindenkinek vállalnia kell? Nincs mentesség? 

A nem termelési célú területek vagy tájképi elemek minimális arányára vonatkozó kötelezettség alól mentesülnek azok a mezőgazdasági üzemek (a) amelyek esetében a szántóterület több mint 75 %-át gyep vagy egyéb egynyári takarmánynövény termesztésére, parlagon hagyott földterületként, hüvelyes növények termesztésére vagy e célok közül többre is használják; (b) amelyek esetében a támogatható mezőgazdasági terület több mint 75 %-a állandó gyepterület és azt gyep vagy egyéb egynyári takarmánynövény termesztésére vagy az év, illetve a növénytermesztési ciklus jelentős részében víz alatt fekvő növények termesztésére vagy ezek kombinációjára használják; vagy (c) amelyek legfeljebb 10 hektár szántóterülettel rendelkeznek 

12. Kérdés – A 7 % a HMKÁ 8. előírásnál a gazdaság teljes területén mindenki számára kötelező, vagy csak 10 hektár felettieknek? 

A HMKÁ 8 alól csak azok az üzemek mentesülnek, amelyek legfeljebb 10 hektár szántóterülettel rendelkeznek. Amelyek esetében a támogatható mezőgazdasági terület több mint 75%-a állandó gyepterület. Amelyek esetében a szántóterület több mint 75%-át gyep vagy egyéb egynyári takarmánynövény termesztésére, parlagon hagyott földterületként, hüvelyes növények termesztésére vagy e célok közül többre is használják. 

13. Kérdés – Vetésforgónál éves vetésváltáshoz az ökológia másodvetés vagy hagyományos másodvetés is elegendő? 

A másodvetés megszakítja sort, így külön növénynek számít. A másodvetésnek az előtte és utána következő főnövénytől eltérő kultúrának kell lennie. Fontos megjegyezni, hogy ugyanazon növény tavaszi és őszi vetésű változata ugyanazon kultúrának számít. Pl. őszi búza és tavaszi búza nem számít eltérő kultúrának. 

14. Kérdés – A tájképi elem bárhol lehet, hogy el tudjam számolni a 4 %-ba? 

A tájképi elemnek az ügyfél jogszerű földhasználatában levő területen kell lennie. A kötelezően megőrzendő tájképi elemek bármilyen mezőgazdasági parcellán elhelyezkedhetnek (szántó/állandó gyep/állandó kultúra); a nem termelő területek és egyéb tájelemek csak szántó területen helyezkedhetnek el. 

15. Kérdés – A derogáció miatt egymás után nem vethető növényeknél a 2022. évhez kell viszonyítani? 

Igen. 

16. Kérdés – A másodvetésnél maradt a 0,3 -as szorzó? 

Igen. 

17. Kérdés – A 12 %- ot foltszerűen kell értelmezni? 

A 12%-os lejtő a MePAR-ban fedvényként kell értelmezni. 

18. Kérdés – Jegyzői Igazolás lehet -e a jogszerű földhasználat igazolására feltételesség (kondicionalitás) esetén? 

Igen, a jelenlegi szabályok szerint. 

19. Kérdés – 10 ha alatti szántóterületeknél a HMKÁ 7. és 8. előírás kivételével kell betartani akkor mindent? 

Igen.

 20. Kérdés – A mező védőerdősáv, ha önkormányzati tulajdonú területen van, akkor is elszámolható? 

Nem, nincs a rendelkezésre állás lehetősége. 

21. Kérdés – A feltételesség betartása területi mérettől függetlenül kötelező mindenkire, vagy van alsó területi korlát? 

Nincs, csak HMKÁ 7. és 8. előírások esetében. 

22. Kérdés – Milyen növénnyel kell a pihentetett területet borítani? 

Bármilyen takarónövénnyel, ami megfelel a parlag definíciójának, tehát január 1. és augusztus 31. között nem vethető semmi, csak kaszálás, legeltetés és mechanikai gyomirtás végezhető a területen. 

23. Kérdés – A tájképi elemek %-os teljesítéséhez társulnak-e szorzószámok? 

Igen.

24. Kérdés – Vetésváltásnál a 2022-es kultúrák már figyelembe lesznek véve? 

Igen. 

25. Kérdés – Ökológiai fenntartás alá eső szántóföldi területek mentesülnek-e a HMKÁ 8. Nem termelő elemek előírás alól? 

Nem mentesülnek. 

26. Kérdés – A vetésszerkezeti előírások kapcsán figyelembe veszik a 2022-es évet, vagy 2023-tól érvényesül a szabályok betartatása? Tekintettel az őszi vetésűek elvetésére. 

2023. évben derogáció lesz. Egy kivétel azonban van, mely szerint semmiképp nem kerülhetnek ugyanarra a területre két egymást követő évben a következő növények: burgonya, napraforgó, repce, szója, cukorrépa, olajtök és dinnye 2022-es évhez viszonyítottan. Másodvetéssel viszont megszakítja a sort. Viszont a 2024-es támogatási évben mind a 2023-as, mind a 2022-es év termesztése figyelembevételre kerül, a derogációs szabályozás nem ad lehetőséget arra, hogy a későbbi években a 2023. évi növénykultúra figyelembevételétől eltekintsenek. 

27. Kérdés – 2023 tavaszán tudok úgy tájképi elemet jelölni, hogy le lesznek a MEPAR-ban határolva? 

A korábban is kötelezően megőrzendő tájképi elemek lehatárolása nem változik. A kis vizes élőhely, mint kötelezően megőrzendő tájképi elem lehatárolása folyamatosan történik meg 2025-ig, addig az ügyfelek bejelentése alapján változásvezetés keretében kezelendők. A fás, cserjés sáv; táblaszegély; vízvédelmi sáv a 2023. évi kezdő MePAR-ban lehatárolásra kerülnek. Az erózióvédelmi sáv és az NTB erózióvédelmi létesítmény nem előre lehatárolandó tájelemek, az ügyfelek bejelentése alapján változásvezetés keretében kezelendők. 

28. Kérdés – A HMKÁ 8-at érinti a derogáció? 

A parlag esetében igen. 

29. Kérdés – Gazdaságok szintjén a szántóterület legalább 7%-ának megfelelő ökológiai jelentőségű másodvetés vagy nitrogénmegkötő növények tartalmazó terület kell kijelölni, amelynek 3%- a parlag vagy nem termelési célú tájképi elem legyen. Ökológiai jelentőségű másodvetés 0,3 súlyozás tényezővel kell számolni. Pl.: 30 ha szántó 7%-a 2,1 ha (ami ökológiai másodvetés vagy nitrogénmegkötő növény) ->3%-a 0,063 ha parlag vagy nem termelési célú tájképi elem.  2,1ha 0,3 -as szorzóval számolva 7 ha ökológiai jelentőségű másodvetés ebben az esetben. Jól értelmezem? 

Nem, mert 30 ha-ra vetítve kell a 3 %-ot teljesíteni, azaz 0,9 ha. Továbbá a 7% az 2,1 ha – 3% azaz 0,9 ha =1,2 ha /0,3 =4 ha, ami öko másodvetés. 

30. Kérdés – Mezővédő erdősáv, fás cserjés sáv, belvízzel borított területnek el kell érnie a 2500 m2-t, hogy alaptámogatást kapjon rá a gazdálkodó? 

Nem, azonban támogatható méretű táblához kell kapcsolódnia/azon kell elhelyezkednie. A fás, cserjés sáv területe csak akkor támogatható, ha a HMKÁ 8 előírás kapcsán minimum arány elérésére felhasználja a gazdálkodó. 

31. Kérdés – Parlagnál elég, ha a fű felveri vagy vetnem kell bele valamilyen növényt (perjeféle stb.)?

Jelenleg nem ismerjük a fajtalistát. Január 1. és augusztus 31. között nem vethető semmi, csak kaszálni, legeltetni, és mechanikai gyomírtás végezhető a területen. 

32. Kérdés – Pihentetett területnél is 3 évente új kultúrát kell termeszteni? Nincs arra lehetőség, hogy ahol víznyomásos pl. a terület, azt 10 évig is akár parlagnak jelentse? Vagy 2 év parlag után muszáj termelnie rajt valamit? 

A parlag mentes a vetésváltás szabályai alól. Azonban amennyiben a felszínborítás ezt indokolja, 5 év után állandó gyeppé válhat. 

33. Kérdés – A derogációt hogyan kell érteni pontosan? Elvileg 2023-ban mentességet kapnak a gazdálkodók. Vagyis 2022 a bázisév. 2022-ben kukorica volt, 2023-ban is kukorica, akkor 2024-ben is vethetek kukoricát, mert 2023-as évben eltekintünk a kukoricától?

A 2024-es támogatási évben mind a 2023-as, mind a 2022-es év termesztése figyelembevételre kerül, a derogációs szabályozás nem ad lehetőséget arra, hogy a későbbi években a 2023. évi növénykultúra figyelembevételétől eltekintsenek. 

34. Kérdés – A Feltételességben felsorolt HMKÁ előírások az alaptámogatás feltételei. Tehát ha valaki az AÖP -ben a HMKÁ 8-nak való megfelelést választaná (2 pontért), akkor a 4% illetve 7 %-on felül kell a szántóterületeinek 10%-án bevállalni a védett tájképi elemek, parlag vagy EFA másodvetés kialakítását? 

Nem, a 10%-ba beleértendő a Feltételesség 4-7%-a, de a derogációs parlag az AÖP-ben nem megfelelő. 

35. Kérdés – A kötelező tájképi elem/zöldítési faktor lehatárolásnál a 4% és 7% mértéknél is a gazdaság szántó művelésű területének mérete az alap. A 4%-nál nem a gazdaság mezőgazdasági művelés alatt álló területe a számítás alapja? Miért vállalna valaki 7% szántó területnyi kötelezettséget, ha 4%-kal megteheti? 

A szántó az alap. 

36. Kérdés – Melyek azok az előírások, amiket mindenképp be kell tartani, abban az esetben is, ha semmilyen támogatást nem akarok igénybe venni? 

A Feltételességben (kondicionalitásban) jogszabályba foglalt gazdálkodási követelményként (JFGK) megjelenő előírások, hiszen ezek a támogatások igénylésétől függetlenül hatályos és érvényes jogszabályokban szereplő előírások. 

37. Kérdés – Diverzifikációs kötelezettségem csak abban az esetben lesz, ha azt vállalom az AÖP-ben? A Feltételesség nem tartalmaz diverzifikációs kötelezettséget? 

Az AÖP-ben van. 

38. Kérdés – Főszabályként éves vetés van érvényben, mely alól a 2023-as évben derogáció van, tehát mentesül. 2022. év a bázis év. Nem egészen egyértelmű még számomra ennek a számítása konkrétan. A 2022 előtti években termesztett kultúrákat vetésváltás szempontjából el kell felejteni? Tehát pl.: 2020 – őszi búza, 2021- őszi búza, 2022- őszi búza rendben van, vagy itt már másik kultúra kellett volna, továbbá még 2023-ban is lehetséges őszi búza a derogáció miatt? 

A 2022-es évben már nem mehetett volna őszi búza a területre a jelenlegi szabályok szerint sem. A 2023-as évben mehet a területre őszi búza, azonban 2024-ben már teljesíteni kell a szabályokat, ha a 2022-2023-2024 es éveket vizsgálják, akkor teljesülnie kell a vetésváltásnak. 2022- őszi búza 2023-őszi búza 2023 más növény. Kivétel, ha másodvetést alkalmazott a gazdálkodó. 

39. Kérdés – 2021- kukorica, 2022- kukorica, 2023- kukorica, 2024- lehetséges még kukorica a derogáció miatt? 

Ez csak abban az esetben lehetséges, ha hibrid kukorica vetőmag termesztése történik, ott megengedett a 4 éven keresztüli termesztés. 2024-ben a hatóság a 2022-2023-2024 es éveket fogja nézni. Másodvetéssel a sor megtörhető.

KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA ÚJDONSÁG: AZ AGRO-ÖKOLÓGIAI PROGRAM (AÖP) 

1. Kérdés – Ha valaki bevállal minden előírást, mondván, “majd csak teljesül valami”, akkor milyen szankciókra számíthat? 

Nem vállalhat be minden előírást. 

2. Kérdés – Az AÖP (Agro-ökológiai Program) az ÖKO területekre is választandó? Az üzem területébe beszámít? 

Igen beleszámít és választani kell rá, ha az AÖP-t szeretné igényelni a gazdálkodó. 

3. Kérdés – Az AÖP 10%- ba beleszámít HMKA 7 %-os vállalás? 

Igen, de fontos, hogy a feltételességben (kondicionalitásban) lehet a parlagra derogációval élni, de az AÖP-ben nem. 

4. Kérdés – Az ÖKO területekre is kell AÖP- t választani? 

Ha szeretne rá választani AÖP-t, akkor igen, függetlenül attól, hogy konvencionális vagy ÖKOs terület. 

5. Kérdés – Az AÖP programban, aki nem éri el a minimum területet, annak jár-e automatikusan a támogatás? 

Abban az esetben jár a támogatás, ha vállal előírást és betartja a követelményeket. 

6. Kérdés – Ha minden művelésnél teljesítünk 2-2-2 pontot, akkor már megkapjuk a támogatást, vagy aki többet vállal, többet kap vagy aki keveset vállal, nem nyer? 

Nem jár rá többlet támogatás. Minimum 2 pont kell az AÖP-ért földhasználati kategóriaként.

7. Kérdés – Egy gazdaságban van NATURA gyep és nem NATURA gyep, hogy választhat AÖP vállalást? Aki vállalta a szakaszos legeltetést AKG-ban vállalhatja -e AÖP-ben? 

Igen, külön-külön. Aki AKG-ban vállalta a szakaszos legeltetést, az AÖP-ben nem választhatja. 

8. Kérdés – Ökológiai célú másodéves és AÖP talajtakaró növény termesztése: ha ezeket alkalmazza, választja, akkor a másodvetés nem forgatható le 02.28. előtt? 

Az AÖP talajtakarónövényt nem lehet leforgatni 02.28. előtt. 

9. Kérdés – 10 ha alatt is választani kell az AÖP-t? 

Igen, ha szeretné a gazdálkodó a kifizetést. 

10. Kérdés – AÖP részvétel esetén derogációs lehetőség nincs 2023-ban? 

Nincs. 

11. Kérdés – Szerves trágya használatát nem láttam előnyként. Miért? 

A szervestrágya tág fogalom. Az istállótrágya használat az AKG-ban szerepel az AÖP-ben a talaj kondicionálók témájában. Ezek listája még nem ismert. 

12. Kérdés – Ha földtulajdonosként műveltetem a területet (integráció) és a szerződésben szerepel az előírások betartása pl. forgatás nélküli, akkor az elfogadható-e? 

A szerződés önmagában nem fogadható, csak abban az esetben fogadható el, ha a valóságban is megtörténik a forgatás nélküli művelés. 

13. Kérdés – Pásztoroló legeltetés választása esetén is szükséges legeltetési terv? 

 Igen. Pásztoroló vagy szakaszos legeltetés folytatása a gyepterület legalább 50 %-án legeltetési terv készítése mellett. Egy szakasz legeltetése ne haladja meg a 12 napot. 

14. Kérdés – Ha valakinek Natura és nem Natura gyepterülete is van a küszöb értékekhez és az előírásokat lehet e külön figyelembe venni vagy kizárólag együttesen kezelendő? 

Külön- külön kezelhető, mert a Natura 2000 gyepre korlátos a választhatóság, de lehet mindkettőre a Natura 2000-es vállalást megtenni. 

15. Kérdés – AKG-ban vetett, 3 és 6 méteres zöldugar szegélyek elszámolhatóak ugarként az AÖP-ben? 

Nem. 

16. Kérdés – Ökológiai gazdálkodók mentesülnek-e az Agro-ökológiai program előírásai alól, mint a 2015- 2020(2022) ciklus öko termelői? 

Nem. 

17. Kérdés – 2021-es AKG-s termelők vállaltak 5 ha alatti művelést, illetve szűkített növényvédőszer használatot, hasonló előírást választhatják-e az AÖP előírásai közül? 

A táblaméretre vonatkozó AÖP-t nem választhatják. 

18. Kérdés – AÖP választható gyakorlatok esetén kialakítható-e hasznosításonként 2 csomag? Pl. Gyep hasznosítás esetén NATRURA és nem NATURA területekre külön vállalás? 

A NATURA és a nem NATURA gyep külön földhasználati kategóriának számít. Egy földhasználati kategórián belül nincs lehetőség 2 csomag kialakítására. 

19. Kérdés – AÖP estében a mentesülési hektárok felett kötelező minden művelési ágra választani 2 pontos előírást, csak akkor jár a gazdaság egészére az AÖP? Pl.6 ha szántó,8 ha gyep ,1,5 ha szőlő itt kötelező 2-2 pontokat gyűjteni így kapom meg a teljes 15,5 ha-ra járó AÖP összeget? 

 Igen. Nincs minimum hektár, mert ha nem éri el a minimumot egy földhasználati kategóriában és arra nem választ előírást, arra nem kap támogatást sem. 

20. Kérdés – Ha a mentesülési hektárok alatt vagyok, itt nem kötelező minden művelési ágra választani, akkor is megkapom az AÖP részt, természetesen csak arra, amire a 2 pontot tudom teljesíteni. Pl.: 1,5 ha szántó ,2 ha ültetvény, itt a 2 ha ültetvényre 2 pontot tudok hozni, de a szántót nem szeretném AÖP-be vinni. Itt a 2 ha ültetvényre kapom az AÖP kifizetést. Jól értelmezem? 

Igen. Csak úgy kaphat támogatást, ha a minimum hektár alatti területre is vállal előírást. 

21. Kérdés – Mikrobiológiai készítmények, talajkondicionálók stb. esetén lesz konkrét lista, hogy melyek az elfogadottak és milyen dózisban?

Lesz lista. 

22. Kérdés – Az AÖP-ben való részvételhez legalább 2 pont értékű vállalást kell tenni. Ha valaki 3 vagy 4 pontot tud bevállalni, az AÖP-re kapott (országosan visszaosztott) összege nőhet? Vagy az a lényeg, hogy legalább 2 pontot vállaljon, teljesítsen, ha ennél több, az pénzbeli többlet támogatással nem jár? 

Nem jár. Az összeg több pont teljesítése esetén sem nő. 

23. Kérdés – Ha valaki vállalni akarja a szántóján az AÖP előírásokat, de van területe még a küszöbérték felett, pl. 5,5 ha gyep, akkor a gyepre is kötelező vállalnia az AÖP gyep előírásokból minimum 2 pontot, vagy ha a gyepre nem választ AÖP gyakorlatot, akkor a gyepre nem kap AÖP támogatást? Megosztható-e a kérelem kitöltésekor az AÖP igénylés (gyepre, szántóra ültetvényre) vagylagos formában? 

Nem osztható meg küszöbérték feletti esetekben, tehát akkor minden földhasználati kategóriára kell választania 2 pontot. 

24. Kérdés – Ha valakinek a szántón felül csak Natura 2000 gyep a küszöbérték feletti gyepe, akkor a maradék 2 AÖP előírásból (mindkettő 2-2 pont értékű) ami minden gyepterületen választható, elég az egyiket választania, hogy a Natura támogatáson felül megkaphassa az AÖP-öt is? Egyáltalán jogosult az AÖP-ra Natura 2000 gyep? 

Igen, választható NATURA gyepre az AÖP. Földhasználati kategóriánkként kötelező a 2 pont értékű előírás vállalása. 

25. Kérdés – Ha valaki nem választja az AÖP-t, ugyanazok a vetésváltási szabályok vannak érvényben, mint eddig? Úgy értem, hogy ha például valakinek 10 ha alatti szántóterülete van, akkor csak 1 növényt kell szükségszerűen vetnie és nem kell zöldítést, másodvetést csinálnia? Vagy akkor is kell a minimum 2 növény vetése és a zöldítés másodvetés elvégzése 7%-nyi területen? 

Az AÖP vállalás-nem vállalás nincs összefüggésben a vetésváltással vagy parlagoltatással. A 10 ha alsó méret miatt mentesül a HMKÁ 7 és HMKÁ 8 előírások alól. Ettől függetlenül vállalhat AÖP előírást, de dönthet úgy is, hogy nem vállal.

26. Kérdés – Szeretném megkérdezni, mert nem teljesen egyértelmű a számomra, hogy 2023-ban, aki AÖP-t vállal, termelhet-e élelmiszercélú növényt a parlagon, ha nem a 10%-os vállalásból teljesíti a 2 pontot? Aki másik előírásokból teljesíti a 2 pontot/ AÖP-t/, és neki elegendő a 4 vagy 7%, ő elvetheti élelmiszercélú növénnyel 2023-ban, és jelöljük majd rá parlagot a kérelemben? 

A 4 vagy 7 % a Feltételesség (Kondicionalitás) része, itt 2023-ban él a parlagra a mentesség, azaz termelhet élelmiszercélú növényt (Az AÖP-re a derogáció nem vonatkozik, azaz ott parlagoltatni kell talajtakarással, zöld növényi borítottsággal.) Tehát, ha nem választja az AÖP 10 %-ot, akkor természetesen élhet a derogációval. (Egyébként, ha választja, akkor is élhet ezzel más egységen). 

27. Kérdés – Ha az ügyfél 20 ha szántóval belép az AÖP-be, és mellette van még 1,5 ha Natura 2000 gyepe is, be kell vinni a gyepet is az AÖP-be? Szántóval szeretne belépni a programba a gazdálkodó. 

A Natura2000 gyep kivételt képez a kötelező vállalás alól, tehát elégséges csak a szántóra a vállalást megtenni. 

28. Kérdés – Ültetvény: Természetes gyepek /ami már eddig is ott volt a sorközökben és gondozta a gazda/ elfogadhatóak lesznek 2 pontért az ültetvényeknél AÖP előírásnak?

Igen, a fenntartás is támogatott gyakorlat. 

29. Kérdés – Mulcsozás előírás. Elfogadható lesz-e, ha pl.: ha a gyomnövényeket, melyek növekednek év közben, vágja le a gazda szárzúzóval és a területen hagyja? Mennyi ideig kell a talajtakarást fenntartani elég csak a vegetációban? 

Gyomnövény esetében amire figyelni kell, hogy inváziós faj nem lehet a területen továbbra sem, a kultúrállamot megtartása szükséges. A fogalom kialakítás alatt. Alapcél a nedvességmegőrzés, szervesanyagpótlás és az erózió elleni védelem, mely utóbbi esetében cél a további fenntartás, de mint jeleztük kidolgozás alatt. 

30. Kérdés – AÖP program részletszabályai pl.: ültetvények talajtakarása gyepesítéssel Pl.: milyen széles legyen a gyepesített rész, magkeverék stb. kidolgozásáról van-e információ? 

Nincs még ismert részletszabályunk ezzel kapcsolatban, folynak az egyeztetések. 

FIATAL GAZDA 

1. Kérdés – Korábbi fiatal gazda támogatás 5 évét igényelt gazda (még mindig 40 év alatti) igényelheti az új fiatal gazda támogatást? 

Az 5 éves időtartamon belül igényelheti a támogatást, amennyiben letelt az 5 év, nem lesz jogosult a támogatásra. 

2. Kérdés – Csak akkor jöhet fiatal gazdának, ha még soha nem vett igénybe? Ha már 2 éve igen, akkor nem? 

A 2023 előtt belépő, de az 5 éves időtartamot még nem letöltő fiatal gazdák jogosultak lesznek továbbra is a támogatásra. 

3. Kérdés – Fiatal gazda támogatás esetén tehát semmilyen formában nem lesz előírás a végzettség? Új belépőknek sem? 

De lesz végzettség az új belépőknek és a már korábban igénylőknek is a közvetlen támogatás esetében is vagy 2 év igazolt gyakorlat. 

KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA: TERMELÉSHEZ KÖTÖTT NÖVÉNYTÁMOGATÁS 

1. Kérdés – Termeléshez kötött zöldségnövények közé bekerül-e a batáta? Ugyanis egy intenzív kertészeti kultúráról van szó. 

A stratégiai terv nem tartalmazza a batáta támogathatóságát.

FIATAL GAZDA

1. Kérdés – Korábbi fiatal gazda támogatás 5 évét igényelt gazda (még mindig 40 év alatti) igényelheti az új fiatal gazda támogatást?

Az 5 éves időtartamon belül igényelheti a támogatást, amennyiben letelt az 5 év, nem lesz jogosult a támogatásra.

2. Kérdés – Csak akkor jöhet fiatal gazdának, ha még soha nem vett igénybe? Ha már 2 éve igen akkor nem?

A 2023 előtt belépő, de az 5 éves időtartamot még nem letöltő fiatal gazdák jogosultak lesznek továbbra is a támogatásra.

3. Kérdés – Fiatal gazda támogatás esetén tehát semmilyen formában nem lesz előírás a végzettség? Új belépőknek sem?

De lesz végzettség feltétel az új belépőknek és a már korábban igénylőknek is a közvetlen támogatás esetében is, vagy 2 év igazolt gyakorlat.

TERMELÉSHEZ KÖTÖTT NÖVÉNYTÁMOGATÁS

1. Kérdés – Termeléshez kötött zöldségnövények közé bekerül-e a batáta? Ugyanis egy intenzív kertészeti kultúráról van szó.

A stratégiai terv nem tartalmazza a batáta támogathatóságát.

Share Button

Kapcsolódó cikkek

A 2013-as támogatási évi termeléshez kötött anyate... A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal88/2013 (V.30.) számúKÖZLEMÉNYEA 2013-as támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényl...
Június 17-től lehet LEADER támogatási kérelmeket b... Megjelent az EMVA-ból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről sz...
Agrár pályázatokról egyszerűen 1. rész Jelen cikk-sorozat célja, hogy a gazdálkodók számára utat mutasson az Európai Uniós és hazai támogatások igénybevételéhez. Magyarország területének k...
Elindult a 2013 LEADER program, akár 50 millió Ft ... A LEADER 2013 pályázat a vidéki vállalkozásokat hivatott támogatni. Egyaránt érdekeltek lehetnek kezdő és már működő vállalkozások, akik nyereségeseb...
Gép támogatási pályázat hamarosan! Hamarosan induló pályázatra hívjuk fel a figyelmet. Környezetbarát (energiatakarékos) kertészeti gépek és technológiai berendezések, traktorok beszerz...
Július 1-ig!!! Mezőgazdasági területek erdősítéséh... Nagyon közel már a határidő! Amennyiben szeretne EMVA-ból finanszírozott erdősítésre fordítandó támogatást igényelni, itt tájékozódhat ennek részletes...