Fontos adatokat lehet megtudni az Agrárminisztérium új statisztikai oldalán

A készítők a publikálásaikkal szeretnének valós képet adni az agrárgazdaság és a környezetvédelem 5 szakterületéről: az agrárhitelezésről, az erdőgazdálkodásról, a vadgazdálkodásról, valamint a levegőtisztaságról és a védett természeti területekről. Az új honlap megalkotását az a cél vezérelte, hogy minél inkább felhasználóbarát, jól átlátható és könnyen használható felületen jelenítsék meg a statisztikai tartalmakat. Ráadásul a gazdák az őket érdeklő adatokat is kérhetnek a statisztikusoktól.

A mai, felgyorsult világban egyre hangsúlyosabb szerepet kap egy téma alapos körbejárása, az adatközlésen kívül, nagy hangsúlyt fektettek egy olyan széleskörű tartalom megjelenítésére is, amely magában foglalja a statisztikák módszertani leírásait. Továbbá az adatgyűjtő kérdőívek megjelenítését, az adatminőséget bemutató jelentéseket, valamint rövid statisztikai közleményeket is – írja az Agrárminisztérium új statisztikai oldala.

Különböző fontos agrárstatisztikák érhetőek el az Agrárminisztérium új statisztikai oldalán
Különböző fontos agrárstatisztikák érhetőek el az Agrárminisztérium új statisztikai oldalán

A szervezeten kívüli felhasználóknak lehetőségük van egyedi, a honlapon nem publikált szerkezetben való adatkérésre is. Amennyiben ez a kérés jelentős többletmunka ráfordítást igényel, a Minisztérium ezért cserébe a mindenkori önköltség-számítási szabályzatának megfelelő költségtérítést kér. Az egyedi adatkérések teljesítésének határideje 10 munkanap, ami nagy terjedelmű adatkérések esetében egy alkalommal meghosszabbítható. Az adatkérést elektronikusan az agrarstatisztika@am.gov.hu e-mail címen lehet jelezni.

Hivatalos statisztikai tevékenység

Az Agrárminisztérium az agrárgazdaság hitelezési folyamatait, a környezet állapotát, valamint az erdő- és vadgazdálkodás helyzetét bemutató statisztikai adatokat állít elő és hoz nyilvánosságra. Az Agrárminisztérium az agrárgazdaság helyzetét bemutató statisztikák fejlesztése érdekében együttműködik a Központi Statisztikai Hivatallal és az Agrárgazdasági Kutató Intézettel.

Az előállított hivatalos statisztikai adatok köre:

  • Az agrárgazdasági hitelekkel kapcsolatos statisztikák valamennyi agrárhitelezéssel foglalkozó pénzintézet negyedéves adatszolgáltatásán alapulnak. Bemutatják a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén működő egyéni gazdaságok, illetve a gazdasági szervezetek teljes hitelállományát és a tárgyidőszak alatt újonnan folyósított hiteleinek összegét a hitel pénzneme, futamideje, célja, valamint a gazdaságok fő tevékenysége és gazdálkodási formája szerint.
  • A környezeti statisztikai adatok mérőállomások adatai alapján számszerűsítik a levegő károsanyag-tartalmát. Továbbá a védett természeti területek nagyságáról adnak éves gyakoriságú tájékoztatást.
  • Az erdészeti adatok a szaporítóanyag-termelést, a fakitermelést és -feldolgozást és erdészeti foglalkoztatást mutatják be évenként. Ezeket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal állítja elő.
  • A vadgazdálkodással kapcsolatos statisztikák a Szent István Egyetem által működtetett Országos Vadászati Adattárból származnak. A vadgazdálkodás (tenyésztés, telepítés, takarmányozás, lelövés, befogás) és a vadállomány főbb adatait tartalmazzák éves gyakorisággal.

Megkerestük néhány kérdéssel az Agrárminisztérium illetékes osztályát, akik válaszoltak a Magro.hu kérdéseire:

Hányan dolgoznak az agárstatisztikák készítésével?

Minisztériumi szinten közvetetten 13-an foglalkoznak statisztikával. A statisztikai tevékenység felelőse, összefogója és irányítója az Agrárgazdaságért Felelős Helyettes Államtitkárság Statisztikai és Elemző Osztálya.

Milyen módszereket, rendszereket, metodikákat használnak a statisztikák készítéséhez?

Engedje, meg, hogy figyelmébe ajánljam a honlapunkon elérhető módszertani információkat, amelyben minden fontosabb részletet megtalál az adott statisztika készítéséről. Általánosságban megállapítható, hogy az adatszolgáltatások éves gyakoriságúak, kivéve az agrárhitelezési statisztikát, ami negyedéves. A statisztikai adatgyűjtések többsége teljeskörű, vagyis az érintett alapsokaság minden tagja szolgáltat adatot, de van reprezentatív mintán alapuló adatgyűjtésünk is.

Az adatgyűjtések alapjául ágazati szinten a gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszerét, a TEÁOR’08-at, termékszintű adatok esetén pedig az Ipari Termékosztályozást (ITO) használjuk. Jelentős előrelépés, hogy 2019-től a minisztérium valamennyi adatgyűjtését elektronikusan, az Agrárstatisztikai Információs Rendszeren keresztül hajtja végre. Ez mind az adatszolgáltatók, mind az adatfeldolgozók számára kisebb adminisztratív teherrel jár és gyorsítja az adatfeldolgozást is.

Milyen adatokat gyűjtenek?

Az Agrárminisztérium, mint a Hivatalos Statisztikai Szolgálat (HSSz) akkreditált tagja, négy területen gyűjt és publikál adatokat az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) keretein belül.

Az előállított hivatalos statisztikai adatok köre:

a)      Agrárgazdasági hitelek statisztika:

OSAP 1703 – saját adatgyűjtés, az összes, agrárhitelezéssel foglalkozó pénzintézet negyedéves adatszolgáltatásán alapszik, bemutatja a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén működő egyéni gazdaságok, illetve gazdasági szervezetek teljes hitelállományát, valamint a tárgyidőszak alatt újonnan folyósított hitelek összegét a hitel pénzneme, futamideje, célja, valamint a gazdaságok fő tevékenysége és gazdálkodási formája szerint. Publikálás: negyedévente.

b)      Környezeti statisztikák:

a)      OSAP 1066 – Levegőtisztaság-védelmi adatok – az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat adatai alapján, az Országos Meteorológiai Szolgálat adatszolgáltatása alapján

b)      OSAP 1709 – Tájékoztató az országos jelentőségű védett természeti területekről és a Natura 2000 területekről – a védett természeti területek összesített adatai, védelmi kategóriák, megyék és régiók szerinti bontásban, valamint a Natura 2000 területek összesített országos adatai védelmi kategóriák szerinti bontásban. Publikálás: évente.

c)      Erdészeti statisztikák: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Erdészeti Igazgatóságával együttműködve

(1)   Két kérdőíves adatgyűjtés:

(a)    OSAP 1257 – Nettó fakitermelés

(b)   OSAP 1259 – Erdei fatermékek termelése és készletváltozása

(2)   Három adminisztratív jellegű (meglévő adatbázisokból átemelt adatközlés):

(a)    OSAP 1254 – Erdőmérleg

(b)   OSAP 1255 – Erdőkárok

(c)    OSAP 1256 – Erdészeti csemetetermelés

d)     Vadgazdálkodási statisztikák: a vadászattal kapcsolatos statisztikák a Szent István Egyetem által működtetett Országos Vadászati Adattárból származnak, és a vadgazdálkodás (tenyésztés, telepítés, takarmányozás, lelövés, befogás) és a vadállomány főbb adatait tartalmazzák éves gyakorisággal.

(1)   OSAP 1261 – vadgazdálkodási jelentés, minden vadászatra jogosultnál – lelövés, befogás, vadtelepítés és élő- és lőtt vad értékesítés

(2)   OSAP 1262 – vadállomány-becslési jelentés

Milyen további területeken terveznek adatokat gyűjteni?

Jelen állás szerint a közeljövőben nem tervezünk újabb adatgyűjtéseket indítani. Fontos kiemelni, hogy a mezőgazdasági statisztikák nagy részét a Központi Statisztikai Hivatal és a NAIK Agrárgazdasági Kutató Intézet gyűjti.

Share Button

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hogy elsőként értesüljön fontos agrárhírekről, támogatásokról, rendeletekről!

Kapcsolódó cikkek

Több mint 600 millió forint agrárszakképzésre!... A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott képzésekhez igényelhető támogatásra a beé...
A Dunántúlon kell céget alapítani Idén korábban kell irtani a parlagfüvet; sok cég dől be az állattartás területén, de a Dunántúlon kevesebben mennek tönkre; előrelépés a GMO-ügyben; K...
VIII. Kaposvári Állattenyésztési Napok A Kaposvári Egyetem idén már 8. alkalommal rendezi meg a Kaposvári Állattenyésztési Napokat szeptember 26-28. között. A rendezvény az elmúlt években o...
Az erdészeti hatóság felülvizsgálja az erdőgazdálk... Felülvizsgálják a természetes személynek minősülő erdőgazdálkodók Erdőgazdálkodói Nyilvántartásba bejegyzett adatait. A határozatokat várhatóan 2014. ...
Elkészült az új vadgazdálkodási törvény koncepciój... Elkészült az új vadgazdálkodási törvény koncepciója, amelyet csütörtöktől széleskörű társadalmi vitára bocsátanak - mondta a Földművelésügyi Minisztér...
Még két hétig véleményezhető a vadgazdálkodási tör... A Földművelésügyi Minisztérium két héttel meghosszabbítja a vadgazdálkodási törvény koncepciójának véleményezési határidejét és egyúttal társadalmi vi...