Ezt kapja a nyakába, akit elcsípnek a parlagfűvel

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Élv.) 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Az erre vonatkozó jogszabály a tavalyi évben változott, tehát a földtulajdonosoknak a kötelezettsége nem csak július 1-től áll fenn, hanem az egész vegetációs időszakban. Ennek oka az, hogy a parlagfű nagyón jól tud alkalmazkodni a magyarországi időjárási viszonyokhoz, ezért a megfelelő időjárási viszonyok következtében a törvényben megjelölt határidő előtt is virágzásnak indulhatott – írja a Nébih a weboldalán.

Büntetés vár azokra az ingatlantulajdonosokra, akik nem végzik el a kötelező parlagfű elleni védekezést. (Fotó: Pixabay, PublicDomainPictures)
Büntetés vár azokra az ingatlantulajdonosokra, akik nem végzik el a kötelező parlagfű elleni védekezést. (Fotó: Pixabay, PublicDomainPictures)

Helyszíni ellenőrzés

Külterületen a területileg illetékes ingatlanügyi hatóság végzi, amely a megyei kormányhivatal földhivatali osztálya. A helyszíni ellenőrzésről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető. Ha az ingatlanügyi hatóság az ellenőrzés alkalmával parlagfűvel fertőzött területet talál, rögzíti a fertőzött terület főbb töréspontjának koordinátáit, és a további jellemzőket, majd a koordináták térképre vetítésével azonosítják be az ingatlant.

Az ingatlanügyi hatóság jegyzőkönyvben rögzíti a helyszíni ellenőrzésen tett megállapításokat, amelyet a földhasználó adataival együtt elektronikusan továbbít a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya részére, amely jogosult a hatósági eljárás lefolytatására. Az ingatlanügyi hatóság akár helikopterről is végezhet helyszíni ellenőrzéseket, a légi felvételezés pedig lehetőségként szolgál az elzárt területek ellenőrzésére is, továbbá nagy kiterjedésű parlagfű foltok felderítésére, és azok pontos meghatározására.

Közérdekű védekezés külterületen

Ha a földhasználó nem tesz eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségeinek, és így az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, úgy az Éltv. 50. § (4) bekezdés alapján közérdekű védekezést kell elrendelni. Ezt külterületen a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya rendeli el. A közérdekű védekezést elrendelő határozat hirdetmény útján, és a helyben szokásos módon is közölhető. Nem kerülhet sor közérdekű védekezés elrendelésére abban az esetben, ha az ingatlan területén a kulturnövény tőszáma meghaladja az agronómiailag indokolt tőszám 50 százalékát.

Ügyfél értesítése

A közérdekű védekezés elrendelésével egyidejűleg a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya értesíti az ügyfelet, hogy eljárás indult ellene a parlagfű elleni védekezés elmulasztása miatt, egyben tájékoztatást adnak arról, hogy az eljárás során észrevételt tehet.

Végrehajtás

A közérdekű védekezést a kormányhivatal által megbízott gazdálkodó szervezetek és vállalkozók végzik. A védekezés végrehajtásakor a vállalkozó beléphet az érintett területre, és ott a szükséges cselekményeket elvégezheti.

Ha az érintett időközben eleget tesz a parlagfű-mentesítési kötelezettségeinek, ezt köteles bejelenteni a kormányhivatal számára, amennyiben ez elmulasztásra kerül, úgy vele szemben az okafogyottá vált kiszállás költségei érvényesíthetők.

A növényvédelmi bírság kiszabása

A növényvédelmi bírság kiszabására a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya jogosult. Az Éltv. 60. § (1) bekezdés c) pontja alapján növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki elmulasztja a parlagfű elleni védekezési kötelezettségeit. A növényvédelmi bírság mértékét az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a parlagfűvel fertőzött terület mérete és a parlagfűvel való felületi borítottság mértéke határozza meg.

Ha az adott föld használója 3 éven belül ismételten elmulasztja kötelezettségeit, úgy a vele szemben kiszabásra kerülő növényvédelmi bírságot az irányadó bírságtétel másfélszeresére kell emelni.

A földhasználó viseli a vele szemben folytatott hatósági eljárás során felmerült költségeket, így különösen az ingatlanügyi hatóság helyszíni ellenőrzés lefolytatásával összefüggő valamennyi költséget, illetve a kormányhivatalnál a hatósági eljárás lefolytatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költség

Ezeket a költségeket a földhasználónak kell megfizetnie, a kormányhivatal végzésben a közérdekű védekezés költségeként a felmerült vállalkozói díj, valamint a vállalkozó okafogyottá vált kiszállásának költségének (ha az ügyfél elmulasztotta értesíteni a hatóságot, hogy maga elvégezte a védekezést és a vállalkozó kiment a helyszínre) megfizetésére kötelezi a földhasználót.

Jogorvoslat

Az elmúlt években megszokott fellebbezési eljárás megszűnt. A megküldött határozat/végzés ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható. A keresetlevelet az illetékes megyei kormányhivatalhoz a határozat közlésétől számított harminc napon belül lehet benyújtani.

Share Button

Kapcsolódó cikkek

Július 1-től bírságot ér a parlagfű! A parlagfű nagyon sok ember életét keseríti meg, emellett nem kis terhet ró az egészségügyre sem. Évek óta szervezett keretek között igyekeznek vissza...
Teljes erővel dolgozik a parlagfű kommandó Nyár elején már hírt adtunk arról, hogy komoly büntetésre számíthat, aki saját területén elmulasztja a parlagfű irtását. A NAK és számos megyei lap...
A Dunántúlon kell céget alapítani Idén korábban kell irtani a parlagfüvet; sok cég dől be az állattartás területén, de a Dunántúlon kevesebben mennek tönkre; előrelépés a GMO-ügyben; K...
Magyarok is részt vesznek a nemzetközi parlagfű-ku... Nemzetközi kutatási program indult a sokaknak egészségügyi panaszt okozó, a szántóföldi növénytermesztésben nagy károkat előidéző gyom, a parlagfű job...
Átlagtermések és terméshozamok Befejeződött az aratás; sok alma és csemegekukorica lesz; átalakul az uniós támogatási rendszer szerkezete; jelentünk a júniusi termelői árakról; mind...
Az oroszok már az üzemekben vannak Ahogyan arról már írtunk, az orosz állategészségügyi hatóság emberei Magyarországra látogatnak, és magyarországi üzemekben tartanak ellenőrzést. Az el...