Ezt érdemes tudni az új növényegészségügyi rendszerről

Néhány hét múlva, december 14-én lép életbe az Európai Unió új növényegészségügyi rendszerének egyik legfontosabb végrehajtási rendelete. A hatóság decembertől már ez alapján végzi majd az ellenőrzéseket. A Bizottság jogszabálya többek között a különböző károsítók jegyzékét és a károsítók terjesztésére képes áruk behozatalára és EU-n belüli forgalmazására vonatkozó feltételek listáit tartalmazza majd. Anyagunkban összefoglaltuk a téma legfontosabb tudnivalóit.

A Nébih honlapja számolt be arról, hogy az Európai Unió területén termesztett és természeti környezetben élő növények védelme érdekében 2019. december 14-től valamennyi tagállamban életbe lép az új növényegészségügyi rendszer. Szakmai alaprendeletének (2016/2031) egyik legfontosabb végrehajtási jogszabályaként novemberben jelenteti meg a vizsgálatköteles károsítók és termékek forgalmazására vonatkozó listákat tartalmazó rendeletet az Európai Bizottság.

Néhány hét, és életbe lép az új növényegészségügyi rendszer egyik legfontosabb végrehajtási rendelete
Néhány hét, és életbe lép az új növényegészségügyi rendszer egyik legfontosabb végrehajtási rendelete

A végrehajtási rendeletben szerepel a karantén károsítók új jegyzéke, valamint a csak vetőmagokra és egyéb ültetésre szánt növényekre vonatkozó, vizsgálatköteles nemkarantén károsítók listája is. A rendelet azokat a feltételeket is tartalmazza, amelyeknek meg kell felelniük az e károsítók terjesztésére képes áruknak, annak érdekében, hogy a behurcolás és az elterjedés kockázata elfogadható szint alá csökkenjen.

Behozatali tilalom EU-n kívüli országból

A korábban is tilalom alá tartozó termékek köre érdemben nem változott. Továbbra is tilos az elfogadhatatlan növényegészségügyi kockázatot jelentő áruk behozatala harmadik országokból. Az új rendszer már olyan növényekkel is számol, amelyek importja mindaddig tiltott, amíg el nem készül a behozatalukkal járó kockázatok elemzése. Az ideiglenes tilalmi listára került termékek körét – főként fásszárú, ültetésre szánt növényeket – a már megjelent 2018/2019 számú uniós rendelet tartalmazza. Az egyértelmű azonosíthatóság érdekében az áruk mindkét listában a kapcsolódó vámtarifaszámokkal együtt szerepelnek.

Vizsgálathoz kötött behozatal EU-n kívüli országból

Jelentősen bővült azoknak az áruknak a csoportja, amelyek kereskedelmi forgalom útján kizárólag növényegészségügyi bizonyítvánnyal hozhatóak be az erre kijelölt határállomásokon. Az ilyen típusú termékek ellenőrzése minden egyes szállítmányra kötelező jelleggel kiterjed. A korábbiakhoz képest ebbe a csoportba tartozik már az Európa Unión kívüli országokból származó, szinte minden gyümölcs és zöldség, fenyőfa, valamint koszorú is. A rendeletben megjelennek azok az áruk is, amelyeket ugyan kísérnie kell növényegészségügyi bizonyítványnak, de bármely határállomáson beléptethetők és nem vonatkozik rájuk a 100 százalékos ellenőrzési kötelezettség. Mindössze 5 gyümölcsféle, az ananász, a banán, a datolya, a durián és a kókusz kerülhet be az Európai Unióba növényegészségügyi bizonyítvány nélkül.

AZ EU-n belüli forgalmazás szabályozása

Az EU-n belüli szabad árumozgásban a növényegészségügyi kockázatok kezelésére a már 1993 óta alkalmazott növényútlevél-rendszer szolgál, amely a jövőben is megmarad. A most elfogadott rendelet meghatározza azokat az ellenőrző vizsgálatokat és különleges előírásokat, amelyeket teljesíteni kell a növényútlevél kiállításához. Az eddigiektől eltérően a dokumentum formátumát is rendelet szabályozza (2017/2313). Jelentősen bővül a növényútlevél alkalmazási köre, hiszen az szükséges lesz gyakorlatilag az összes növényi szaporítóanyag (palánta, oltvány, sok vetőmag) szállításához.

A vetőmagok és egyéb szaporítóanyagok EU-n belüli forgalmazása

A vetőmagok közül többnyire azok szerepelnek a növényútlevél-köteles áruk listáján, amelyek előállítására minőségtanúsítási rendszert dolgoztak ki. A rendelet meghatározza azokat az eseteket is, ahol a szaporítóanyagot nem szükséges növényútlevélnek kísérnie. Számottevő változást okoz a szaporítóanyagok EU-n belüli forgalmazásában a vizsgálatköteles nemkarantén károsítók bevonása a növényegészségügyi szabályozás hatálya alá. A december 14-i határnapig elvégzett/elvégzendő szemlékkel és vizsgálatokkal e károsítók egy részénél a növényanyag piaci irányelveknek való megfelelését ellenőrizték, a nemkaratén károsítóktól való mentesség igazolására nem volt szükség a növényútlevél kiállításához. Mivel e tekintetben az előírások módosulnak, a Bizottság – a zavartalan kereskedelem érdekében – egy átmeneti időszakot állapít meg, amíg az érintettek felkészülhetnek az új előírásoknak megfelelő eljárásra.

A december 14. előtt előállított szaporítóanyagok közül, amelyek növényfajai a régi rendszer szerint is növényútlevél-kötelesek:

  • a december 14. előtt kiadott (régi) növényútlevéllel még további 4 évig forgalmazhatók,
  • december 14-ét követően a határnap előtti előírásoknak való megfelelés esetén 2020. december 14-ig az új típusú növényútlevéllel hozhatók forgalomba.

A régi rendszer szerint nem voltak növényútlevél-kötelesek, de az új rendelet szerint növényútlevél-kötelessé váltak:

  • december 14-ig növényútlevél nélkül forgalmazhatók,
  • ezt követően csak akkor hozhatók forgalomba, ha a régi rendszerben elvégzett vizsgálatok és az új rendszerben felállított követelmények fedik egymást vagy utólagos vizsgálattal igazolható a megfelelés, aminek alapján kiadható a növényútlevél.

Share Button

Kapcsolódó cikkek

Védekezésre nem alkalmazható növényvédőszerek... Időszerűek a növény védőszeres kezelések, azonban nem minden szer engedélyezett. Sok  szer kárt okozhat a méh állományban és más populációkban i...
MÁRTON JÓZSEF DÍJ a Fenntartható Magyar Mezőgazda... Mindig örülünk, ha a mezőgazdaságban olyan önálló kezdeményezések jönnek létre, amelyek a jobb életet, a kiszámítható fejlődést támogatják. Különösen ...
Július 1-től bírságot ér a parlagfű! A parlagfű nagyon sok ember életét keseríti meg, emellett nem kis terhet ró az egészségügyre sem. Évek óta szervezett keretek között igyekeznek vissza...
GMO: Áldás vagy csapás? Kb. 2 hete adtunk hírt azokról a szerencsétlen indiai eseményekről, tragédiákról melyek hátterében a GMO ( genetikailag módosított növények) ipari alk...
Növény-egészségügyi vizsgálatok támogatása Az egyes növény-egészségügyi vizsgálatok vissza nem térítendő támogatása június 24-től csak az új formanyomtatványon igényelhető. A „Kifizetési kérel...
Védje meg kukoricáját, paprikáját! Támad a tőzeglégy, a tőzegszúnyog és a gyökértetű. A kukoricában megjelent a gyökértetű. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) azt javasolja, hogy az ...