Egyszerűbb szabályok a részarány tulajdon megszüntetésében

Egyszerűbb, gyorsabb, és gazdaságosabb lesz a részarány földkiadás során a tulajdoni hányadok önálló ingatlanná alakítása. Megszületett a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló rendelet. 

Sok érintett esetén nemhogy a megosztásról, de sok esetben a termőföldek használatáról, a hasznosításról sem tudtak megegyezni egymással a tulajdonostársak. Ennek egyik következménye az, hogy a közös tulajdonú földrészletek megműveletlenek maradnak. Vagyis ez a tulajdoni forma akadálya a gazdaságos, ésszerű mezőgazdasági tevékenységnek, bizonyos esetekben nehezíti a támogatások igénybevételét is. Ezért volt szükség az új rendeletre.

Könnyebb lesz osztozkodni.
Könnyebb lesz osztozkodni.

 

Mik a főbb változások?

  1. Újdonság, hogy a kérelmezőket jobban bevonják az eljárásba. Az egyezségi tárgyalás keretében ugyanis javaslatot tehetnek a megosztás módjára.
  2. A tulajdonosok, a jogi szolgáltató közreműködésével egyezséget köthetnek a kiosztásra kerülő földrészletek sorrendjére, amellyel jelentősen meggyorsul az eljárás. Teljes körű egyezség esetén pedig maguk dönthetnek a megosztásról! (A kérelmet be nem nyújtók bevonásával, amennyiben az jogszabállyal nem ellentétes.)
  3. Jelentős változás, hogy a tanya körüli földek önálló ingatlanná alakítását eddig nem szabályozták. Most viszont a részarány tulajdonnal rendelkező tanyatulajdonosok a tanyájuk mellett kapják meg a földjüket.
  4. Amennyiben a kérelmet beadó „aktív” tulajdonostárs részére bármilyen okból nem lehet az önálló földterületet kialakítani (kérelmét visszavonta, a területi minimumot nem éri el a tulajdoni hányada, EU-támogatásokat nem vehet igénybe), akkor a tulajdoni hányadát (használati megosztás megkötése érdekében), a kérelmet be nem nyújtott, „passzív” tulajdonostársak visszamaradó földrészletétől elkülönülten, új közös tulajdonban lévő földrészletben kell kiadni.
  5. A részarány földkiadás során nagy számban keletkeztek osztatlan közös tulajdonban álló termőföldek. A használat, a hasznosítás kérdéseit illetően a tulajdonostársak (a tulajdoni hányaduknak megfelelő szavazati joggal) többségi szavazati aránnyal kell, hogy rendelkezzenek. Bizonyos kérdések eldöntését, így például a közös tulajdon megszüntetését azonban a tulajdonostársak egyező akaratához, 100 százalékos egyetértéséhez köti.

Forrás: FM Sajtóiroda

Share Button

Kapcsolódó cikkek

A MOSZ szerint rontaná a mezőgazdaság teljesítmény... A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) helyteleníti a földadó kivetés lehetőségét, egyben kezdeményezi, hogy a termőföld k...
Az FM megtiltaná a termőföld tulajdonlásának megad... A földművelésügyi tárca kezdeményezi az adótörvény módosítását, amelyben megtiltanák a termőföld tulajdonlásának megadóztatását, ugyanis a mintegy 2 m...
Év végén is pezseg az élet a mezőgazdaság háza táj... Mit tartalmaz az új rendelet a részarány tulajdon megszűntetéséről; mennyi növekedési hitelt igényeltek eddig a KKV-k; mik a legfrissebb információk a...
Újabb szabályrendszer módosul! Ahogyan arról már írtunk, nemrégiben változtak az osztatlan közös tulajdon megszűntetésének szabályai. Az új törvény nem sokáig volt életben, máris mó...
Termőföld értékesítése földspekuláció nélkül és a ... Iránymutatást adott ki a termőföld értékesítése kapcsán az Európai Bizottság. Ezzel az a céljuk, hogy a tagállamok megelőzzék a földspekuláció és a tú...
„Termőföldtől az asztalig” – csak a negatívumai lá... A gazdálkodók, egyes kormányok, egyetemek, kutatóintézetek, szakmai szervezetek figyelmeztetése, tiltakozása ellenére az Európai Parlament döntő több...