Az EU Mezőgazdasági és Halászati Tanács áprilisi ülésének főbb eredményei

Az Európai Bizottság 2022. március 23-án benyújtotta az élelmezésbiztonság garantálásáról és az élelmiszerrendszerek rezilienciájának megerősítéséről szóló közleményét, amelyben számos olyan intézkedés szerepel, amelyek az EU-ban és világszerte egyaránt az ukrajnai háború által az élelmezésbiztonságra gyakorolt hatás kezelésére irányulnak. A miniszterek jóváhagyták továbbá a Bizottság által az uniós élelmezésbiztonság további garantálása érdekében bevezetett intézkedéscsomagot, különösen a KAP keretében hozott piaci intézkedéseket.

A miniszterek összességében üdvözölték a közleményt és a mezőgazdasági termelők támogatása érdekében bevezetett intézkedéseket, amelyekről a Tanács márciusi ülésén folytattak megbeszélést. Egyetértettek abban, hogy a közös agrárpolitikának (KAP) köszönhetően nincs veszélyben az EU élelmiszer-ellátása – írta az Európai Tanács hivatalos honlapja. Számos tagállam képviselője hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy az EU élelmiszersegélyt és egyéb támogatást nyújtson Ukrajnának, valamint hogy az orosz és az ukrán export visszaesése által érintett régiók támogatása érdekében az európai piacon és a világkereskedelemben egyaránt fennmaradjon a mezőgazdasági termékek szabad mozgása.

Az EU Mezőgazdasági és Halászati Tanács áprilisi ülésének főbb eredményei között az ukrán helyzet enyhítése is szerepet kapott - képünk illusztráció
Az EU Mezőgazdasági és Halászati Tanács áprilisi ülésének főbb eredményei között az ukrán helyzet enyhítése is szerepet kapott – képünk illusztráció

Pihentetett területek, állami támogatások, válságkeret

A miniszterek jóváhagyták továbbá a Bizottság által az uniós élelmezésbiztonság további garantálása érdekében bevezetett intézkedéscsomagot, különösen a KAP keretében hozott piaci intézkedéseket, a KAP keretében rendelkezésre álló azon képességet, hogy a termelés növelése érdekében igénybe lehessen venni a pihentetett területeket, valamint az állami támogatásokra vonatkozó ideiglenes válságkeretet. A megbeszélés során a horvát delegáció – más delegációk támogatásával – kifejezésre juttatta, hogy a mezőgazdasági üzemek támogatása és az élelmezésbiztonság biztosítása érdekében további átmeneti intézkedésekre van szükség.

Több miniszter hangsúlyozta továbbá, hogy az inputanyagoktól való függőség csökkentése és az innováció fejlesztése révén meg kell erősíteni az ágazat rezilienciáját, valamint jelezték, hogy ehhez hosszú távú stratégia kialakítására van szükség.

Az ukrajnai invánzió nyomán kialakult piaci helyzet

A miniszterek felkérték Mikola Szolszkit, az új ukrán agrárpolitikai és élelmiszerügyi minisztert, hogy szólaljon fel a Tanácsban az elnökséghez és a Bizottsághoz intézett, az ukrán mezőgazdasági termelési rendszer támogatására irányuló konkrét kérésekkel kapcsolatban. A Tanács maradéktalan támogatásáról és teljes körű szolidaritásáról biztosította Ukrajnát. A Bizottság ismertette az élelmiszersegéllyel és a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos ukrán igényekre való reagálásként hozott intézkedéseket.

Emellett a Bizottság és a tagállamok által nyújtott információk alapján, valamint az Európai Tanács iránymutatásait követve a miniszterek véleménycserét folytattak az agrár-élelmiszeripari termékek piacán kialakult jelenlegi helyzetről és az uniós mezőgazdasági ágazat helyzetéről, különös hangsúlyt helyezve az ukrajnai orosz invázió hatására.

KAP és élelmiszerbiztonság

A miniszterek megerősítették: törekedni fognak arra, hogy az uniós mezőgazdasági ágazat és a KAP révén a termelés elegendő legyen ahhoz, hogy biztosítani lehessen az EU élelmiszer-önrendelkezését, és hozzá lehessen járulni a globális élelmezésbiztonsághoz. A miniszterek megosztották véleményüket a közelmúltban elfogadott piaci intézkedésekről is, amelyek célja, hogy továbbra is fedezzék az EU élelmiszerigényét és biztosítsák a globális élelmezésbiztonságot.

A vita középpontjában elsősorban a megnövekedett termelési költségek – például az energia, az üzemanyag, a műtrágyák és az állati takarmány – által rövid és középtávon a termelőkre gyakorolt hatás, valamint a költségeket és így az árakat esetlegesen befolyásoló tényezők álltak. A Tanács szorosan figyelemmel kívánja kísérni a helyzetet, és készen áll arra, hogy új intézkedéseket fogadjon el az EU-Szerződésnek a KAP szerepéről szóló rendelkezéseivel összhangban.

A földhasználatról, a földhasználat-változtatásról és az erdőgazdálkodásról (LULUCF) szóló rendelet felülvizsgálata

A mezőgazdasági miniszterek megbeszélést folytattak a LULUCF-rendelet folyamatban lévő felülvizsgálatáról. Ez a felülvizsgálat az „Irány az 55%!” intézkedéscsomag részét képezi, amelynek célja, hogy 2030-ig az 1990-es szinthez képest 55%-kal csökkentse az EU üvegházhatásúgáz-kibocsátását. 

Felülvizsgálati javaslatok

A miniszterek megvitatták a javasolt felülvizsgálat mezőgazdasági vonatkozásait, beleértve a következőket: a mezőgazdasági és az erdészeti ágazat által a tárolás és a kibocsátások bejelentésére alkalmazandó módszerek, a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatra jellemző éghajlati és biológiai kockázatok, valamint a mezőgazdaságból származó, a szén-dioxid-kibocsátástól eltérő kibocsátásokat magában foglaló mezőgazdasági, erdészeti és földhasználati ágazat (AFOLU-ágazat) létrehozása. Bár a Tanács támogatását fejezte ki a felülvizsgálat iránt, több miniszter aggodalmát fejezte ki többek között a jegyzékek összeállításának módszertanával, valamint a természetes bolygatásnak az éves célkitűzések megvalósítása során történő figyelembevételével kapcsolatban. A jelentős erdészeti iparágakkal rendelkező országok megkérdőjelezték a közös kötelezettségvállalási rendelet szerinti azon kötelezettséget is, mely értelmében 2030 után a fel nem használt LULUCF-krediteket át kell adni más tagállamoknak – írták.

Share Button

Kapcsolódó cikkek

A Közös Agrárpolitika 2014-2020-as időszakának kil... Agrár helyzetértékelés – új KAP-támogatások címmel indult az AgromashExpo csütörtöki napján a szakmai programok sora 10 órakor. A programot Petőházi T...
Hatékonyabb támogatás a zöldség-gyümölcs ágazatban... Kilenc másik tagállammal közös nyilatkozat született hétfőn, Luxemburgban, a Mezőgazdasági és Halászati Tanács ülésén. A megállapodás a zöldség- és gy...
Közel 600 milliárd Ft-tal több támogatás Magyarors... A Magyarországra jutó uniós agrártámogatások 1,9 milliárd euróval (587 milliárd forinttal) nőnek a 2014 és 2020 közötti időszakban, ezen belül elsősor...
Támogatásokon innen és túl Nem rosszak a terméshozamok, de az eső még gondot okozhat; élen járunk agrárkutatásban; megmentik az almatermelőket; több támogatás kerül a mezőgazdas...
Brüsszel eljárást indít a külföldiek földhasználat... Az Európai Bizottság csütörtökön úgy döntött, hogy kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen a "határon átnyúló tevékenységet folytató be...
EU: stratégiai kérdés a fenntartható agrárium Csökkenő termőterület, rendelkezésre álló erőforrások szűkülése, globális felmelegedés… Mindezek következtében egyre nagyobb kihívás a mezőgazdaság sz...