Módosult a vis maior rendelet, erre figyeljen oda

Módosult az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló rendelet. A módosításra a madárinfluenza miatt volt szükség.

A módosítás által a madárinfluenza miatt elrendelt hatósági járványügyi intézkedések vis maiorként történő bejelentésének határideje az általános 21 napos határidőtől eltérő lehet.

A baromfi állatjóléti támogatás vonatkozásában a fenti ok miatti vis maior bejelentést legkésőbb az adott tárgynegyedévre vonatkozóan, az adott tárgynegyedévre vonatkozó támogatás kifizetése iránti kérelmével egyidejűleg teheti meg. A kifizetési kérelem benyújtásának végső határideje a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napja.

A rendelet módosítására a madárinfluenza miatt volt szükség
A rendelet módosítására a madárinfluenza miatt volt szükség

 

Az esemény bekövetkezése adott állatállományra és feltételre csak egy tárgynegyedév vonatkozásában ismerhető el vis maiorként. Az esemény bekövetkezésére vonatkozó bejelentést, valamint az esemény bekövetkezését igazoló dokumentumokat elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az általános vis maior benyújtó felületen.

 Forrás: nak.hu

Share Button

Kapcsolódó cikkek

Egész évben lehet vis maior bejelentést tenni az M... A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy az egységes kérelem beadási határideje után is lehetőség van vis ma...
Madárinfluenza Békés megyében! Madárinfluenza vírus jelenlétét mutatta ki a NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatósága egy Békés megyei baromfitelepen. A vírus elterjedéséne...
Pocokinvázió, madárinfluenza… mi jön még? Melyik újabb megyét fenyegeti a pockok kártétele; hol ütötte fel a fejét a madárinfluenza az országban; hogy alakul az agrárexportunk; mire és mennyi ...
Felszámolták egy baromfitelep kacsaállományát Befejeződött a több mint százezres kacsaállomány felszámolása a füzesgyarmati baromfitelepen, ahol a múlt héten mutatták ki a madárinfluenza vírusát. ...
Oroszország nem importál több baromfit hazánkból... Az orosz kormány ideiglenesen megtiltotta a 70 foknál alacsonyabb hőmérsékleten kezelt baromfihúsok és baromfitermékek importját Magyarország területé...
Kifizetések és új támogatási formák Milyen ütemben fizetik ki a terület alapú támogatásokat; hogyan számolták fel a madárinfluenza járvány Füzesgyarmaton; mennyi támogatás jut agrár-vidé...