Ajánlott a levélanalízis elvégzése az AKG-s pályázatoknál

A 2015 VP AKG Ültetvény és a 2015 VP ÖKO ültetvény pályázatok nyerteseinek plusz egy évvel történő meghosszabbítását követően a 2021-es évben levélanalízis vizsgálatot szükséges tenniük és tápanyaggazdálkodási tervet kell készíttetniük a 2022-es évre. A jelen kiírás értelmében a támogatási időszak 2021. december 31-én lezárul. A tervek szerint 2022. január 1-től újra indul mind az Agrár-környezetgazdálkodási támogatás, mind az Ökológiai gazdálkodás támogatás.

Az új támogatásokban továbbra is feltétel lesz a levélanalízis elvégzése és a tápanyag-gazdálkodási terv készítése, ezért érdemes lehet idén ősszel is levélmintát venni és akkreditált laboratóriumban bevizsgáltatni – írta az Agrárszektor.

Ajánlott elvégezni a levélanalízis vizsgálatokat a nyertes AKG-s pályázatoknál 2021-ben is - Fotó: Magro.hu, CSZS, Újpetre
Ajánlott elvégezni a levélanalízis vizsgálatokat a nyertes AKG-s pályázatoknál 2021-ben is – Fotó: Magro.hu, CSZS, Újpetre

Azt már a NAK oldala írta meg a részletekről, hogy a jogosult földterület beazonosítása során a mezőgazdaságilag ténylegesen művelt, kultúrával fedett és a kérelmezőre vonatkozóan földhasználati jogosultsággal is rendelkező terület határait kell rögzíteni. A támogatásra jogosult terület a művelt terület MePAR alapján az adott tematikus előíráscsoportnak megfelelő támogatható része egy adott fizikai blokkon belül. A fenti módon beazonosított, támogatható terület eltérhet az ingatlan nyilvántartásban és a földhasználati nyilvántartásban szereplő területi adatoktól. Ezért kell a ténylegesen művelt, a kérelmezőre vonatkozó földhasználati jogosultsággal is rendelkező terület beazonosítását elvégezni.

A mérés során:

 • a) a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület határán kell haladni;
 • b) amennyiben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek által teljesen körülvett, 0,01 hektárt meghaladó kivett terület van (összefüggő nádas, le nem határolt fa- és bokorcsoport, épületek, tanya, stb.), úgy mindegyik teljes területét ki kell mérni, mert ezek a területek nem jogosultak támogatásra;
 • c) minden egyes terület lemérése során a rögzített koordinátáknak legalább 3 méteres pontosságúnak, 3 méteres koordináta élességűnek kell lennie a valós helyzethez képest;
 • d) a lemért földterületet sarokpontjait/töréspontjait jól láthatóan meg kell jelölni a terepen, hogy a támogatási időszak teljes időtartama alatt jól azonosítható legyen. A sarokpont megjelölését tájba illeszkedő módon, természetes anyag felhasználásával kell elvégezni.

A mérésről jegyzőkönyvet kell készíteni az alábbi tartalmi követelmények szerint:

 • a) a támogatási kérelmet benyújtó földhasználó neve és ügyfél-azonosító száma (majd a kinyomtatást követően aláírása és/vagy pecsétje);
 • b) tematikus előíráscsoportok megnevezése;
 • c) a mérést végző személy neve (majd a kinyomtatást követően aláírása és/vagy pecsétje);
 • d) a mérés időpontjának rögzítése (év-hónap-nap óra-perc);
 • e) területnagyság megadása kettő tizedesjegy pontossággal;
 • f) terület X(EOV), Y(EOV) koordinátáinak megadása;
 • g) pontszámos területszámítási jegyzőkönyv;
 • h) pontszámos területszámítási vázrajz (shape formátumban).

A mérések pontosságát alátámasztó, a mérést végző által aláírt mérési jegyzőkönyv eredeti példányát a támogatási időszak alatt és az azt követő 5 évig meg kell őrizni, megléte a helyszíni ellenőrzések során ellenőrizhető – írta a NAK.

Share Button

Kapcsolódó cikkek

Agrár pályázatokról egyszerűen 1. rész Jelen cikk-sorozat célja, hogy a gazdálkodók számára utat mutasson az Európai Uniós és hazai támogatások igénybevételéhez. Magyarország területének k...
Továbbra is lehet vis maior bejelentést tenni! Az egységes kérelem beadási határideje után is lehetőség van vis maior bejelentésre. Ha esemény (például árvíz, belvíz) történt, és emiatt az ügyfé...
Június 30-ig!!!! Állatjóléti támogatás igénylése... A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelmének benyújtására június 30-ig van lehetősége a határozattal rendelkez...
Július 1-ig!!! Állattartó telepek korszerűsítéséhe... Kevesebb, mint két hét áll rendelkezésre, hogy a fizetési kérelmet benyújtsák azok, akik állattartó telepüket szeretnék korszerűsíteni vagy valamely t...
Nemzeti Vidékstratégia és a 2013. 2. félévében meg... Pályázati cikksorozatunk 4. részében partnerünk a Palyaz.hu vezetője ismerteti  Nemzeti Vidékstratégia legfontosabb célkitűzéseit és a 2013. 2. félévé...
Kötelező képzések elvégzésén múlhat a támogatás... Vannak olyan mezőgazdasági támogatások, melyek kifizetése kötelező képzéshez kötött. Ezek június közepén kezdődtek és zömében augusztus 15-ig lezajlan...