A rovarral táplált kacsa húsa ízletesebb? Sok múlik a tájékoztatáson

A rovarok beillesztése a baromfitakarmányokba előnyös lehet az állatok jóléte és egészsége szempontjából, mivel a környezet gazdagítását szolgálják, és tápanyagforrásként szolgálnak. A rovarokkal etetett haszonállatokból származó termékek fogyasztói elfogadottságát azonban eddig csak korlátozott mértékben vizsgálták.

A sertés- és baromfiágazatban a rovarok takarmányként való felhasználása iránti kereslet várhatóan meredeken emelkedni fog, miután az EU 2021 szeptemberében engedélyezte a feldolgozott rovarfehérje sertés- és baromfitakarmányokban való felhasználását. Ennek fogyasztói elfogadottsága azonban döntő fontosságú a rovartenyésztési ágazat és a rovar alapú táplálékkal etetett állatokból származó élelmiszerek fejlődésének meghatározásában.

Az információnyújtás előtt a kutatók mérsékelten pozitív vásárlási szándékot tapasztaltak a rovarliszttel etetett kacsa megvásárlására, más takarmánytípusok mellett
Az információnyújtás előtt a kutatók mérsékelten pozitív vásárlási szándékot tapasztaltak a rovarliszttel etetett kacsa megvásárlására, más takarmánytípusok mellett (Fotó: Pixabay)

Annak ellenére, hogy a nyugati országokban a szakirodalom egyre gyakrabban foglalkozik az ehető rovarok élelmiszerként való fogyasztói elfogadásával, kevés tanulmány vizsgálta a rovarok takarmányként való felhasználásával kapcsolatos fogyasztói attitűdöket.

A felmérés

2019 decembere és 2020 januárja között 565 húsfogyasztó körében online felmérést végeztek. A tanulmányban a kutatók célja a fogyasztói preferenciák és attitűdök megértése volt, különösen a rovar alapú liszttel vagy élő rovarokkal etetett baromfiakból származó hústermékek vásárlási szándéka és a fizetési hajlandósága (a példában kacsa szerepelt).

A fogyasztókat két csoportra osztották. A kontrollcsoportot azok alkották, akik a kérdések feltevése előtt nem kaptak további információkat a rovarok baromfitáplálásban való felhasználásának előnyeiről. Míg a kezelt csoportba azok a fogyasztók tartoztak, akik a kérdések feltevése előtt tájékoztatást kaptak a rovar alapú takarmányozás környezeti, biztonsági és táplálkozási előnyeiről, valamint az ízzel kapcsolatos szempontokról.

Vásárlási hajlandóság

Az információnyújtás előtt a kutatók mérsékelten pozitív vásárlási szándékot tapasztaltak a rovarliszttel etetett kacsa megvásárlására, más takarmánytípusok mellett. A legmagasabb pontszámot vagy preferenciát a gabona alapú takarmányok kapták, ezt követte a géntechnológiával nem módosított szójaliszt, majd a rovarliszt. A legalacsonyabb pontszámot a géntechnológiával módosított szójabab- és halliszt kapta, ezek voltak a legkevésbé kedvelt takarmányforrások. Ez általában a GMO-kkal kapcsolatos megítéléssel függött össze, amint azt korábban dokumentálták.

A válaszadók a címkézéssel kapcsolatos attitűdjeiket is kifejtették, amelyek növelnék a rovar alapú lisztek preferenciáját. A válaszadók mintegy 80%-a arról számolt be, hogy hajlandó lenne megenni a rovarokkal táplált kacsát, ha a címke tanúsítaná, hogy ez az étrend hogyan javítja az állat táplálkozási és jóléti állapotát.

Ugyanannyit fizetnének a rovarlisztért, mint a növényiért

A korábbi tanulmányokkal ellentétben, amelyek szerint a fogyasztók hajlandóak voltak felárat fizetni a rovarokkal etetett halért, a válaszadók többsége (64,9% a kontrollcsoportban és 72,7% a kezelt csoportban) hajlandó lenne ugyanazt az átlagárat fizetni mind a rovarliszttel, mind a növényi liszttel etetett kacsáért. Ez a megfigyelés azzal függött össze, hogy a válaszadók a vizsgált termékkel, azaz a kacsahússal kapcsolatos vásárlási ismereteinek alacsony szintje volt.

Érdekes módon a fogyasztók nagyobb preferenciát mutattak az élő rovarokkal, mint a rovarliszttel etetett kacsa vásárlása iránt. Ezt a döntést 2 fő ok befolyásolhatta:

– Először is, a fogyasztók talán azért kedvelik jobban a rovarokkal etetett madarakat, mert az ilyen etetés az állatok természetes környezetében is megtörténik, és nagyobb állatjólétet eredményezhet.

– Másodszor, az a gondolat, hogy az állatok valami „frisset” (azaz élőt) esznek, és nem feldolgozottat, a biztonság szempontjából pozitívabbnak tűnhet. Ezen túlmenően a takarmány „rovarliszt” elnevezése talán másként érzékelhető, mint más elnevezések, például a „rovar alapú takarmány”, „rovar alapú étrend” és „rovar alapú liszt”.

Szocio-demográfiai különbségek

A nemet figyelembe véve a férfiak kedvezőbb hozzáállást mutattak az élő rovarokkal etetett tenyésztett kacsával szemben, mint a nők, és nagyobb volt a szándékuk a rovar alapú liszttel és élő rovarokkal etetett tenyésztett kacsa megvásárlására. A fiatalabbak viszont kedvezőbben viszonyultak a rovar alapú liszttel és élő rovarokkal etetett tenyésztett kacsa fogyasztásához vagy vásárlásához.

A felmérés eredményei azt mutatták, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkező válaszadók szignifikánsan kedvezőbben viszonyultak a rovar alapú liszttel etetett tenyésztett kacsa fogyasztásához, mint a középfokú végzettséggel rendelkezők.

A tájékozott csoportban a kíváncsiság, a közömbösség és a kellemes meglepetés érzése nagyobb arányban jelentkezett (27,4%, 24,4%, illetve 18,8%), mint a kontrollcsoportban (26,7%, 23,2%, illetve 16%)
A tájékozott csoportban a kíváncsiság, a közömbösség és a kellemes meglepetés érzése nagyobb arányban jelentkezett (27,4%, 24,4%, illetve 18,8%), mint a kontrollcsoportban (26,7%, 23,2%, illetve 16%) (Fotó: Pixabay)

Az étkezési érzelmek

Arra a kérdésre, hogy milyen érzéseket váltott ki belőlük a rovartáplálékkal etetett kacsa fogyasztásának gondolata, a legtöbb válaszadó kíváncsiságról és közömbösségről számolt be, amit a kellemes meglepetés érzése követett. A tájékozott csoportban a kíváncsiság, a közömbösség és a kellemes meglepetés érzése nagyobb arányban jelentkezett (27,4%, 24,4%, illetve 18,8%), mint a kontrollcsoportban (26,7%, 23,2%, illetve 16%).

A nők gyakrabban társítottak a rovartáplálékkal etetett kacsa elfogyasztásához undort, mint a férfiak (8%, szemben a férfiak mindössze 2%-os értékével).

Az étkezési szándékra vonatkozó kérdésre válaszolva a tájékoztatott csoport válaszadói szignifikánsan nagyobb szándékról számoltak be a rova ralapú táplálékkal etetett tenyésztett kacsa elfogyasztására. Válaszaik fő indokai között jelezték, hogy csak akkor fogyasztanák el a húst, „ha a rovarok a kacsa életciklusának részét képezik”, és ha „az íze nem változik”.

Végül csak a válaszadók kis része ellenezte teljes mértékben az ilyen termékek fogyasztását, főként undor („már a gondolatától is undorodom”) vagy ismerethiány miatt („nem vagyok biztos benne, hogy a kacsák rovarevők”). A legtöbben egyszerűen azért utasították el, mert ritkán fogyasztanak kacsahúst, ami felveti a kérdést, hogy a baromfifajok esetében eltérő lenne-e az elfogadás vagy a megítélés.

Az információ határozza meg a megítélést

Összefoglalva megállapítható, hogy a baromfiágazatban a rovar alapú takarmányok fehérjepótlóként való felhasználásának környezeti, biztonsági, táplálkozási és ízbeli vonatkozásairól szóló tájékoztatás növelte a fogyasztók elfogadási hajlandóságát a rovarok takarmányként való felhasználásával kapcsolatban, valamint a fogyasztók hajlandóságát e termékek megvásárlására és fogyasztására.

A fenntarthatóságon túl a kutatók szerint eredményeik arra utalnak, hogy a rovarok takarmányként való felhasználását nagyobb valószínűséggel fogadják el, ha a fogyasztókat megnyugtatják, hogy a végtermék biztonságos és egészséges lesz, valamint hogy az ár és az íz változatlan marad.

Emellett érdemes megjegyezni, hogy a tanulmányt 2019 decembere és 2020 januárja között végezték, még azelőtt, hogy a feldolgozott rovarfehérje sertés- és baromfitakarmányokban való felhasználásának uniós engedélyezése megtörtént volna. Érdekes lenne megvizsgálni, hogy ez az engedély pozitív hatással volt-e a fogyasztók megítélésére a rovarok baromfitápokban való felhasználásával kapcsolatban.

(Forrás: poultryworld.net)

Share Button

Kapcsolódó cikkek

Baromfi kisokos Mit eszik a baromfi? Hogy neveljem fel helyesen a tyúkokat, libákat, pulykákat, kacsákat? Hogyan lesz szép sárga bőrszíne a csirkének? Mitől tehetem m...
Talajképződés, tápanyagtőke A talajképződés évezredei alatt jelentős tápanyagtőke halmozódott fel talajainkban, amiről a szakma a szaksajtóban szemérmesen nagyon keveset beszél. ...
Nitrátérzékenység – Valóban akkora probléma?... Akit érint annak biztosan. Kötelmek, adminisztráció, ellenőrzések. Ezek mind olyan hívószavak, amelyek kevés pozitív érzelmet váltanak ki a gazdatársa...
A Liebig elv torzulása a talajban „Liebig igen szemléletesen a fejlődés szintjét egy olyan hordóhoz hasonlította, amelynek dongái különböző magasságúak. E szellemes paradigma igen szem...
Rendőrből gazdálkodó Srej Ferenc nyugdíjas rendőr a családja ellátását biztosítja: szárnyasok tenyésztésébe és nevelésébe fogott Hatvanban. A Hatvani Rendőrkapitányság eg...
Mutáns tojásról beszél a Facebook Előfordul, hogy a szokásos tojás helyett kicsit nyúltabbat talál a gazda a fészekben, de amivel most találkozott egy termelő, arra még nem volt példa....