A növényvédelmi gépeket bizony engedélyeztetni kell

A vonatkozó jogszabályok értelmében az 5 dm3-nél nagyobb névleges térfogatú tartállyal rendelkező növényvédelmi gépeket – a kutatási, vizsgálati, kísérleti vagy kiállítási célokat szolgáló növényvédelmi gépek kivételével – típusminősítési eljárás alá kell vetni a kereskedelmi forgalomba történő hozatal előtt. Összefoglaltuk, hogy milyen növényvédelmi gépek tartoznak a vonatkozó jogszabályok hatálya alá.

A vonatkozó jogszabályok a 2018. február 28-i állapot szerint:

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelete a növényvédelmi tevékenységről

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei elõtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól

A növényvédelmi gépek közé tartoznak a kertészeti permetezőgépek is
A növényvédelmi gépek közé tartoznak a kertészeti permetezőgépek is

A vonatkozó jogszabályok értelmében az 5 dm3-nél nagyobb névleges térfogatú tartállyal rendelkező növényvédelmi gépeket – a kutatási, vizsgálati, kísérleti vagy kiállítási célokat szolgáló növényvédelmi gépeket kivéve – típusminősítési eljárás alá kell vetni a kereskedelmi forgalomba történő hozatal előtt.

Itt találja a Forgalomba Hozatalra Engedélyezett Növényvédelmi Gépek Jegyzékét.

A vonatkozó jogszabályok hatálya alá a következő növényvédelmi gépek tartoznak:
  • függesztett, vontatott, ill. önjáró kivitelű szántóföldi permetezőgépek
  • függesztett, vontatott, ill. önjáró kivitelű ültetvény (kertészeti) permetezőgépek
  • hordozható kivitelű (háti, taligás, telepíthető, stb.), motoros hajtású permetezőgépek
  • hordozható kivitelű (kézi, vállra akasztható, háti, stb.), nem motoros hajtású permetezőgépek
  • stabil, mobil kivitelű csávázó gépek
  • granulátum szóró berendezések ( a vetőgépekre szerelt adaptereket is beleértve)

A kötelező típusminősítési eljárást a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (NAIK MGI) folytatja le a fent leírt jogszabályokban meghatározott követelmények alapján. A felsorolt növényvédelmi gépek Magyarországon csak a NAIK MGI által lefolytatott típusminősítési eljárás alapján kiadott forgalomba hozatali engedély birtokában hozhatók kereskedelmi forgalomba. További részleteket itt talál a témában.

A növényvédelmi gépek kötelező típusminősítési eljárásának rendje:

A vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartozó növényvédelmi gépeket gyártó, illetve forgalmazó vállalat köteles nyilatkozatot benyújtani az MGI felé, amelyben nyilatkozik, hogy az általa gyártott, illetve forgalmazott növényvédelmi gépek megfelelnek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott forgalomba hozatali követelményeknek. A nyilatkozatot meghatározott tartalmú, és a megadott formátumú űrlapon kell benyújtani.

A gyártó, ill. forgalmazó vállalat által benyújtott nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
  • a gyártó, ill. forgalmazó vállalat nevét, címét, továbbá egyéb elérhetőségeit
  • a típusminősítési eljárásra bejelentett géptípus(ok) pontos megnevezését, alkalmazási területét

A forgalomba hozatali engedélyek hatályosságát, valamint a matricák előírásos alkalmazását a Növényvédelmi hatóság területileg illetékes szerve ellenőrzi, a vonatkozó jogszabályokban foglaltak be nem tartását bünteti. A matricák kizárólag az MGI-nél szerezhetők be.

Share Button

Kapcsolódó cikkek

Kötelező a növényvédelmi gépek időszakos felülvizs... Módosult a növényvédelmi tevékenységről szóló FVM rendelet. A 2016. január 1-től hatályos változat meghatározza az időszakos felülvizsgálat menetét, a...
Kihátráltak a szigorú felülvizsgálat mögül a törvé... Az idén megalkotott, a növényvédő gépek kötelező felülvizsgálatát megkövetelő jogszabályt az utolsó pillanatban módosították. Ennek köszönhetően már n...
Rendeletmódosítást hozott a Jézuska Hetek óta foglalkoztatja a permetezőgépek kötelező bevizsgálásáról szóló rendelet az agrártársadalmat. Szakértők és gazdák egyaránt felemelték a hangj...
Újabb szeletet kapott a tortából a John Deere Újabb gépek csatlakoztak a John Deere portfóliójához. Ezúttal az olasz Mazzotti önjáró permetezőire és magára a cégre vetette ki hálóját az amerikai v...
A permetezés be nem jelentéséért büntetés jár... A permetezés egy olyan mezőgazdasági munka, amit szigorú szabályok mellett kell végezni, mivel a művelet során veszélyes szereket alkalmaznak. Ez akár...
Permetezőgépek téli felkészítése – ön így cs... Kiemelt fontosságú gépkarbantartási folyamat a permetezőgépek téli felkészítése. Végezze el a permetező fagymentesítését még a tél előtt! Ahogy befej...