A nász miatt most fokozott veszélyt jelentenek a közlekedésre az útra tévedt őzek

Egy hete tart az egy hónapos őznász, ezért vezessen fokozott figyelemmel! A hazánkban évente elütött mintegy 5-6 ezer nagyvadból nagyjából 4 ezer őz, és a balesetek legnagyobb része a párzási időszakban történik, amikor a bakok űzik a sutákat. Ilyenkor nem csak a vadveszélyt jelző táblák utáni szakaszon, hanem szinte mindenhol számíthat az útra tévedt őzek felbukkanására.

Az üzekedés ideje alatt az állatok nappal is aktívak. Ezen kívül figyelmetlenek és gyakrabban ugorhatnak ki az útra. Emiatt az általuk okozta balesetveszély is jócskán megnövekedik. Az őz a legelterjedtebb nagyvadfajunk, egyedszámát mintegy 360 ezerre becsülik, és az ország egész területén előfordul. A témáról a Greenfo.hu oldal számolt be bővebben.

Az útra tévedt őzek üzekedés idején még többször jelentenek kockázatot az autósoknak
Az útra tévedt őzek üzekedés idején még többször jelentenek kockázatot az autósoknak

Ha őzet lát átszaladni az úton, számíthat rá, hogy másik is követi azt. Ezért az egyetlen helyes megoldás a fékezés, ha pedig szükséges, a vészfékezés. Kikerülni ne próbálja meg, mert úgy azt kockáztatja, hogy lehajt az útról vagy átmegy a szembejövő sávba, és mindkét lehetőség jóval komolyabb veszélyt hordoz, mint a vaddal történő ütközés.

Ha mégis megtörtént a baj, akkor a kárrendezésről a Polgári Törvénykönyv a veszélyes üzemek találkozására vonatkozó szabályait kell alkalmazni:

6:539. § [Veszélyes üzemek találkozása és az üzembentartók egymás közötti viszonya közös károkozásnál]

(1) Ha veszélyes üzemek egymásnak okoznak kárt, az üzembentartók felróhatóságuk arányában kötelesek a másiknak okozott kárt megtéríteni. Ha nem az üzembentartó a tényleges károkozó, az üzembentartó a kár megtérítésére a tényleges károkozó magatartásának felróhatósága alapján köteles.

(2) Ha a károkozás egyik félnek sem róható fel, a kárt az köteles megtéríteni, akinek fokozott veszéllyel járó tevékenysége körében a kár bekövetkezéséhez vezető rendellenesség merült fel.

(3) Ha az egymásnak okozott kár mindkét fél fokozott veszéllyel járó tevékenysége körében bekövetkezett rendellenességre vezethető vissza, vagy ha ilyen rendellenesség egyik félnél sem állapítható meg, kárát – felróhatóság hiányában – mindegyik fél maga viseli.

(4) E § rendelkezéseit kell alkalmazni az üzembentartók egymás közötti viszonyában abban az esetben is, ha több veszélyes üzem közösen okoz kárt, azzal, hogy felróhatóság és rendellenesség hiányában a kárt egyenlő arányban viselik.

A vadelütés is közúti balesetnek minősül, ezért bekövetkezése esetén minden esetben hívni kell a rendőrséget. A helyszínelés adatai segíthetik a vitás kérdések eldöntését. Ezen kívül a terület vadászatra jogosult szervezetének képviselőjét is értesíteni szükséges (elérhetőségét a rendőrség ismeri).

Ha megállapítják, hogy egyik fél sem vétkes, a járműben okozott kárt csak a teljes körű CASCO biztosítás téríti meg (az EU országainak többségében a vad és gépjármű ütközések biztosítási eseménynek minősülnek, és a biztosítást az autós köti). Fontos, hogy egy vadelütésnél a vadászatra jogosult kára is tetemes lehet: egy őzbak vadászati értéke akár egymillió forintnál is több lehet. A vadgazdálkodási értékeket a Vadászati törvény végrehajtási rendeletének 20. számú melléklete tartalmazza, amit ide kattintva talál meg.

Share Button

Kapcsolódó cikkek

Csökkenteni kell a nagyvadállományt Az ország nagyvadállományát csökkenteni kell, mivel a nagyvad szám az elmúlt évtizedekben jelentősen nőtt, az általuk okozott vadkár pedig meghaladja ...
Vadkár megelőzése a mezőgazdaságban A mezőgazdaságban a vadkár folyamatosan jelentkezik. Tudjuk azt is, hogy tulajdonképpen egész évben jelen van. A búza betakarítása után a szarvas már ...
Hol van a vadászati etika? Nagy indulatokat váltott ki közösségi oldalakon a nagyvadállomány csökkentéséről szóló hír. Napokon át izzottak a kommentek, a vélemények pedig sokszo...
Így néz ki az új vadgazdálkodási törvény Hosszú előkészítést követően megújult hazánk vadgazdálkodási törvénye, melynek középpontjában a vad, mint a természet része áll. Az új törvény segíti ...
Szigorúbban szabályozzák a vadkár megtérítését... Ahogyan arról már hírt adtunk, 2016-tól érkezik az új vadgazdálkodási törvény. Az új törvényben sok újdonság kapott helyet, többek között új alapokra ...
A vadkárok fajtái A vadkár a mezőgazdaság egy állandó problémája, mely, ha nem figyelünk oda, komoly terméskiesést is okozhat. A probléma sokféle formát ölthet, melyek ...