A Huminisz hozamnövelő eredményei kukoricában és napraforgóban 2016/2017

A Huminisz Kft. évtizedes tapasztalatokkal rendelkezik a huminsavas növénykondicionálás területén. A piac egyik meghatározó szereplőjeként fontos feladatának tekinti, hogy a termelőket szakmailag hiteles információval lássa el a Huminisz-technológia hatásáról és hatékonyságáról. Termelőknél (nagyüzemi és kisüzemi), valamint kutatóintézetekben (kisparcellás) végzett kísérletekben az ország mintegy 50 helyszínén történik értékelés. Az üzemi tesztek terméseredményei áttekinthetők honlapunkon: http://www.huminisz.hu/eredmenyek.htm

A kukorica értékelését a teszthelyszíneken legkorábban a növénykondicionáló- és lombtrágyakezelést követő két hét múlva végeztük. Erre az időpontra jelentkezik már a huminsavak és a kiadott illetve felvett tápelemek tömegnövelő hatása.

Az elmúlt két évben négy helyszínen végeztünk fenometriai (a növényi paramétereket vizsgáló) méréseket. Ezek eredménye a következő volt:

* a kontroll terület eredményéhez (100%) viszonyítva
* a kontroll terület eredményéhez (100%) viszonyítva

Az eredmények jól mutatják, hogy a magasságra és a szárátmérőre a kezelésnek nem volt hatása, viszont a biomassza tömege mind a gyökérnél, mind a termésnél (cső) megnövekedett.

2017-ben termelő partnereink több helyen állítottak be ún. hozamkísérleteket vagy üzemi kontroll-lal vagy kezeletlen kontroll-lal. Itt nem végeztünk fenometriai méréseket, hanem a mennyiségi- és minőségi terméseredményeket kaptuk meg, illetve a megtérülési értéket számítottunk (http://www.huminisz.hu/eredmenyek.htm).

A Huminisz technológiával kezelt és a kontroll terület hozamát, a Huminisz technológia kontrollhoz viszonyított hatását, és Huminisz technológia 42.000 Ft/tonna kukorica árral számolt megtérülését mutatja
A Huminisz technológiával kezelt és a kontroll terület hozamát, a Huminisz technológia kontrollhoz viszonyított hatását, és Huminisz technológia 42.000 Ft/tonna kukorica árral számolt megtérülését mutatja

A kezelések hatása a kontrollhoz viszonyítva a legtöbb esetben a táblán nem látható, ellenben mérhető, és statisztikai módszerekkel a különbség pontosan meghatározható. Cégünk az elmúlt években nagy figyelmet fordított arra, hogy készítményeinek hatását olyan szakemberrel és módszerrel vizsgálja, amelyek megbízható és reális képet mutatnak a termékek teljesítményéről.

Ezek segítséget nyújtanak a jövőben a termelőinknek akkor, amikor a Huminisz növénykondícionálóinak és lombtrágyáinak felhasználásáról kell döntsenek.

A Huminisz technológiával kezelt területről származó növények gyökértömege 25%-kal volt nagyobb, mint a kontroll területé (Újszilvás, 2017)
A Huminisz technológiával kezelt területről származó növények gyökértömege 25%-kal volt nagyobb, mint a kontroll területé (Újszilvás, 2017)
Napraforgó

A napraforgó olyan növény, amely minden szükséges anyagot (tápanyag, víz, fény) agresszív módon megszerez magának. A termésnövelő és biostimulátor- kezelésekre emiatt is igen jól reagál. Az elmúlt években végzett fenometriai méréseink a már korábban leírtakat támasztották alá, azaz a jobb tápanyaghasznosítás miatti tömegnövekedést igazolták vissza, de a többi növénytől eltérően sokkal nagyobb mértékben:

* a kontroll terület eredményéhez (100%) viszonyítva
* a kontroll terület eredményéhez (100%) viszonyítva

A grafikonból látható, hogy a már korábban leírtak igazolódnak, azaz a tömegnövekedés szignifikánsan jobb a Huminisz-technológiával (huminsavak) kezelt területen. A napraforgó esetében meglátásunk szerint még fontosabb, hogy például a bórtartalmú lombtrágyakezelést feltétlenül ki kell egészíteni olyan készítményekkel, amelyek a növény intenzívebb tápanyagfelvételét kiszolgálják. Az eredmények azt is igazolták, hogy a huminsavak a tápanyagok felvételét, hasznosulását (hozamfokozó keláthatás) is nagy mértékben segítik.

A partnereinknél 2017-ben beállított ún. hozamkísérletek bizonyították, hogy közgazdaságilag is jó döntés a Huminisz-technológia alkalmazása. A Huminisz-technológia megtérülésének értéke 2-11 között változott.

A 2011 és 2016 között beállított üzemi hozamkísérletek eredményei azt mutatják, hogy a Huminisz-technológia hat év és közel húsz termőhely átlagában 10%-kal magasabb hozam elérését tette lehetővé a partner gazdaságok számára. A vizsgált tesztekben az általunk javasolt kezelések megtérülése 6,7-szeres volt.

A Huminisz technológia hatása a napraforgó hozamára (2017)
A Huminisz technológia hatása a napraforgó hozamára (2017)
Napraforgó üzemi tesztek eredményei termőhely szerint (2011-2016)
Napraforgó üzemi tesztek eredményei termőhely szerint (2011-2016)

2017-ben Héderváron a Lajtamag Kft-nél beállított tesztben a vizsgált paraméterek közül a tápanyagfelvétel minőségét jelző zöldtömegen mérhettük le a Huminisz-technológia hatását. A kezelt részről gyűjtött minták (virágos hajtáscsúcs) tömege 10%-kal volt magasabb, mint a kezeletlen területről szedett minták esetében (lásd fotó).

Tovább a részletekre: www.huminisz.hu

(x)

Share Button

Kapcsolódó cikkek

Kiemelkedő eredmények őszi káposztarepcében és ősz... A Huminisz Kft. évtizedes tapasztalatokkal rendelkezik a huminsavas növénykondicionálás területén. Cégünk a piac egyik meghatározó szereplőjeként font...
Egy hihető ígéret: a Huminisz-technológia 11,5% tö... Nehéz a gazdálkodók dolga, ha az inputgyártók és -forgalmazók szédítő ígéretei között akar eligazodni. Mekkora termésnövekedés elérése a reális egy új...
A cukorrépánál, szójánál és burgonyánál is nagy do... A Huminisz Kft. a huminsavas növénykondicionálás egyik szakértője Magyarországon. Fontos feladatának tekinti, hogy a termelőket szakmailag hiteles inf...
Őszi búza eredmények Huminisz-technológiával a 201... A 2017/2018. évi szezonban az őszi búza terméseredmények (hozam, minőségi paraméterek) országos átlagban elmaradtak az előző évitől. Az elhúzódó márci...
Káposztarepce eredmények Huminisz-technológiával a... Az őszi és tavaszi Huminisz-technológia alkalmazásával a káposztarepcében mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt kimagasló eredményt érhetünk el....
Növénykondicionálás és növénytáplálás Huminisz Tec... „Növénykondicionálás és növénytáplálás Huminisz Technológiával” címmel tart előadást Pais István, a Huminisz Kft. ügyvezetője és kereskedelmi vezetője...