15 (hasznos!) szabály, hogyan kerülje el a tűzveszélyt aratás idején is

A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozók számára, igen tűzveszélyesek is. Tévedés, hogy hosszú, napokig tartó forróság szükséges ahhoz, hogy megtörténjen a baj. Múlt hétvégén, mindössze két napos száraz, meleg idő elég volt, hogy több mint 30 hektár égjen. 24 óra alatt 14-szer kapott lángra szárazfű és bozót B.A.Z. megyében. Ezért kellő körültekintéssel, a szabályok betartásával kell felkészülni és a munkákat végezni. Főleg most, hogy az időjárás előrejelzések szerint 1 hét kánikula jön.

Az Országos Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint különös figyelmet érdemelnek a munkagépek tűzvédelme, a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete és betartása. Ha nem akar egyike lenni az évente több száz mezőgazdasági tűzesetet elszenvedőknek, olvassa el majd tartsa be az erre vonatkozó szabályokat, tanácsokat!

1. Az aratási munkálatokban csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagéppel vegyen részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően végezze el.

2. Szemle során győződjön meg arról, hogy a jármű megfelelő-e. A szemléről készítsen jegyzőkönyvet, s ennek egy példányát helyezze el a járművön. A jegyzőkönyvet a szemlét követő nyolc napon belül küldje el a katasztrófavédelmi kirendeltségnek is.

3. Gondoskodjon az akkumulátorok megfelelő védőburkolásáról, illetve legalább naponta egyszer tisztítsa meg a kipufogót a szikratörő éghető anyagoktól.

4. Figyeljen arra is, hogy sehol se csepegjen az üzemanyag vagy hidraulika-folyadék, mert ez hozzájárul egy esetleges tűz elterjedéséhez.

5. A munkagépet soha ne a gabonatáblán, vagy tarlón töltse fel üzemanyaggal. A járműveken nyílt láng használatával járó karbantartást, javítást sem szabad végezni a gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén, hiszen e munka során üzemanyag folyhat el, amelyet a nyílt láng lángra lobbanthat.

6. Az aratást lehetőleg közút, illetve vasútvonal mentén végezze el először, ezek amelyek mentén alakítson ki legalább három méter széles védőszántást. Ugyanilyen védőszántást kell készíteni akkor, ha a munkaszünet idejére a kombájnt nem tudják a gabonatáblától, kazaltól legalább 15 méter távolságban leállítani.

7. A munkálatok közbeni dohányzás veszélyeit is tartsa szem előtt, gabonatáblán még a járművek, erő- és munkagépek vezetőfülkéiben sem szabad dohányozni. Az aratás idejére a gabonatáblától 15 méterre kell dohányzó helyet kijelölni, ott vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.

8. A szalmaösszehúzást és kazalozást végző erőgépek csak olyan távolságra közelíthetik meg a szalmát és a kazlat, hogy az ne jelentsen gyújtási veszélyt.

9. Az összehúzott szalma alapterülete ne haladja meg az ezer négyzetmétert, és a szabadban összerakott kazlak között tartson legalább húsz méter távolságot.

A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai

Amennyiben jogszabály lehetőség ad a tarló égetésére, égetés előtt legalább 24 órával írásban jelentse be a katasztrófavédelmi kirendeltségen, és tartsa be az alábbi szabályokat:

10. A tarlót ne gyújtsa meg egyszerre minden oldalról, biztosítsa a vad elmenekülési lehetőségét.

11. Csak tarlómaradványt égessen, szalmát ne!

12. Tartson legalább három méter széles, de facsoportok, erdők mellett már hatméteres védőszántást. (Lábon álló gabonatábla mellett még védőszántás alkalmazása esetén is tilos tarlót égetni.)

13. 30 hektárnál nagyobb területek égetését szakaszosan végezze el, az egyes szakaszokat védőszántással válassza el egymástól. Egyszerre csak egy szakasz égethető.

14. Az égetés idején a területtől függetlenül legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

15. A tűz nem hagyható őrizetlenül, illetve ha már nincs rá szükség, el kell oltani. Az égetés után a területet át kell vizsgálni, és az izzó, parázsló részeket el kell oltani.

A tarlóégetések során a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi, hogy megtörtént-e az előzetes bejelentés. Az előírások megsértése esetén a terület tulajdonosa, illetve az égetést végző ellen eljárás kezdeményezhető.

A fenti szabályok azért vannak, hogy meggondolatlanság, felelőtlenség miatt ne vesszen kárba az egész éves mezőgazdasági munka, a termés.

A mezőgazdasági erő- és munkagépek, illetve az aratás tűzvédelmi szabályairól az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet tartalmazza, amelyből összeállításunk is készült.

Share Button

Kapcsolódó cikkek

Hiába volt nála 3 tűzoltó készülék is Közel 1,5 hektárnyi területen égett a tarló és a lábon álló gabona Hetesnél, ahol vélhetően a búzát arató kombájn meghibásodása okozott tüzet. Magyare...
10+1 tanács, hogyan kerülje el a tűzeseteket Leégett gépek, lángok martalékává vált gabona: aratáskor tetemes veszteséget okozhat pillanatok alatt a figyelmetlenség. Évente több száz mezőgazdaság...
Drágább és veszélyesebb a termények szárítása a so... Országszerte megkezdődött az aratás. Azonban sok helyen előbb, és magasabb nedvességtartalommal kell megkezdeni a betakarítást ami nem csak a költsége...
Néhány szabály aratásra, hogy ne legyen dolguk a t... Bármennyire is óvatosak a gazdák aratás idején, minden évben hallani kisebb nagyobb tűzesetekről, melyek a határban pusztítanak. Van néhány alapvető s...
Szigorítottak a tarlóégetésre kiszabható bírságoko... Egy április elején elfogadott sürgősségi kormányrendelet értelmében tilos minden fajta hulladék, anyag vagy tárgyak felgyújtása, valamint a szemét el...
Mi legyen a tarlóval? És a kivágási tilalom? Lassan elindul az árpa aratása, de a munkálatokat követően is be kell tartani egyes területalapon nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó előírásokat. Eze...