Csökkent a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma, nőtt a mezőgazdasági terület

A KSH 3 éve elvégzett felmérése óta sokat változott a magyar mezőgazdaság összetétele, a 2013-as eredményeket összegezzük:

Nőtt az egyéni gazdálkodók földterülete
Nőtt az egyéni gazdálkodók földterülete

A szervezetek száma 2%-kal, az egyéni gazdaságoké 15%-kal csökkent, így a tavalyi évben összesen 8442 gazdasági szervezet és mintegy 485 ezer egyéni gazdaság működött a mezőgazdaságban.

Csökkent a szervezetek átlagos mezőgazdasági területe (5%), viszont nőtt az egyéni gazdaságoké 17%-kal.

Szántóterületet a gazdasági szervezetek 71%-a, az egyéni gazdaságok 57%-a vett igénybe. Ezen belül a  szervezetek többsége 20-50 hektárnyi, negyedük több mint 300 hektárnyi, 3%-uk és az egyéni gazdaságok 2/3-a egy hektárnál kisebb területet művelt meg. A szervezetek összesen a földek 84%-át birtokolják, míg az egyéni gazdák a területek 76%-át a 10-300 hektárral rendelkezők művelték.

Állattartással 2200 gazdasági szervezet, 312 ezer egyéni gazda foglalkozott, a szervezetek száma nem változott, az egyéni gazdálkodók száma csökkent 18%-kal.

A gazdasági szervezetek 48%-a csak növénytermesztéssel, 6%-a állattartással foglalkozik, a vegyes gazdaságok száma 46%. Ezen belül a növénytermesztők száma csökkent 2010-hez képest, és egyre többen kezdtek áttérni a vegyes gazdálkodásra. Az egyéni gazdák 52%-a foglalkozik növénytermesztéssel, 21%-uk állattartással (2013.jún. 1-jei adat), 27%-uk vegyes gazdasággal. Ezen belül a növénytermesztők aránya nőtt.

Forrás: KSH
Forrás: KSH

Gazdasági szervezeteknél több mint 78.000 állandó és közel 38.000 időszaki munkavállaló dolgozott a tavalyi évben – az időszaki dolgozók száma 36%-kal nőtt 2010-hez képest. Az egyéni gazdaságokban 12.000 állandó, 86.000 időszaki munkavállaló dolgozott, ami nagy növekedést jelent, viszont 8%-kal kevesebb (987.000) családtag segített be a munkákba.

A gazdálkodók 31%-a volt 65 év feletti, és csak 6,1%-uk volt 35 év alatti.

A felmérésbe tartozók közel 3%-a felsőfokú, több mint 7%-uk középfokú szakirányú végzettséggel rendelkezett.

A felmérés fent részletezett adatai még nem a teljes összeírás eredménye, a végleges eredményeket az év második felében teszik közzé!

Forrás: MTI

Share Button

Kapcsolódó cikkek

Vadak, termőföldek, gyümölcsösök, sertéstenyésztők... Nőtt a mezőgazdaság teljesítménye, csökkent a foglalkoztatottak száma, nagyobb átláthatóságot visz a mezőgazdaságba az MGX, jól jártak a vadgazdálkodó...
Elkezdődött az egyéni gazdaságok összeírása Összeírják decemberben az egyéni gazdaságok adatait. Az adatfelvétel kérdőíve főleg a növénytermesztéssel, agrotechnikával és állattenyésztéssel kapcs...
Magyar mezőgazdasági statisztikák: átfogó anyag jö... A Központi Statisztikai Hivatal az Agrárium2016 mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírásának adatait „A magyar mezőgazdaság regionális különbségei, ...
Energiafelhasználás – pazarló-e vagy takarékos a m... A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) honlapján 2020.12.10.-én jelentek meg a hazai energiafelhasználás 2019. évi fontosabb adata...